Uzdrowisko Konstancin-Zdrój

21 marca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UKZ/2017 – NA PRZEDMIOT „USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.”

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 21.03.2017 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.”
20 lutego 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SKLEPIKU W SZPITALU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I KARDIOLOGICZNEJ PRZY UL. SUE RYDER 1, W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 20.02.2017 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SKLEPIKU W SZPITALU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I KARDIOLOGICZNEJ PRZY UL. SUE RYDER 1, W KONSTANCINIE-JEZIORNIE.
5 lutego 2017
stres

Serce prosi – nie stresuj się!

Stres to stan organizmu wywołany przez pobudzenie go nieobojętnymi bodźcami, do których z pewnością należą silne przeżycia psychiczne. W pierwszej fazie stresu zwykle występuje reakcja obronna, polegająca na mobilizacji sił organizmu, w dalszej fazie lub przy silnym stresie w organizmie pojawiają się zaburzenia. Według Hansa Hugona Selye’a, który wprowadził pojęcie stresu...

Czytaj więcej >>

4 lutego 2017
zs

Jak rozpoznać, że mam zawał serca?

Rozpoznawanie zawału serca, podobnie jak wszystkich innych chorób, należy do lekarza. Nie powinieneś zatem sam rozstrzygać, że niepokojące Cię dolegliwości nie są objawami zawału serca, gdyż ryzykujesz opóźnienie rozpoznania zawału i jego skutecznego leczenia, czego konsekwencją może być znacznie większe uszkodzenie serca w wyniku zawału, a nawet to, że umrzesz...

Czytaj więcej >>

3 lutego 2017
a2

Co robić w sytuacji, gdy podejrzewasz u siebie zawał serca?

Jeżeli podejrzewasz, że zaczyna tworzyć się u Ciebie zawał serca, musisz jak najszybciej umożliwić lekarzowi zbadanie Ciebie. Kontakt z lekarzem powinien nastąpić jak najszybciej (żeby można było jak najszybciej wykonać zabieg pierwotnej angioplastyki, który pozwoli uratować możliwie największą część mięśnia sercowego od martwicy)...

Czytaj więcej >>

2 lutego 2017
a3

Czy i jak mogę ustrzec się zawału serca?

Nie mamy pewności, że jakiekolwiek działania podjęte u osoby zdrowej są w stanie zapobiec wystąpieniu u niej kiedyś w przyszłości zawału serca, a nie podjęcie takich działań będzie skutkowało zawałem serca. Można to zilustrować prostym przykładem: nie jest tak, że każdy palacz tytoniu zachoruje na zawał serca, a osoby niepalące i te, które odpowiednio wcześnie zaprzestaną palenia, nigdy nie zachorują...

Czytaj więcej >>

1 lutego 2017
a4

Do pracy w dwa tygodnie po zawale? Czy to bezpieczne?

Powrót do pracy po dwóch tygodniach od przebytego rozległego zawału serca nie jest bezpieczny. Przebycie rozległego zawału serca związane jest z trwałym lub częściowym uszkodzeniem mięśnia sercowego...

Czytaj więcej >>

30 stycznia 2017
a5

Czy po zawale można pracować w systemie trzyzmianowym?

Praca w systemie trzyzmianowym wiążę się z pracą w nocy. Jest to dla organizmu dość duży wysiłek. Podjęcie tego rodzaju pracy zależy od wydolności serca po przebytym zawale...

więcej >>