Pakiety
Indywidualny program rehabilitacji neurologicznej po udarze mózgu
7 sierpnia 2017
40-lecie tężni solankowej!
11 października 2018

Zaproszenie do składania ofert na obsługę brokerską dla Uzdrowisk Polskich: "Uzdrowisko Konstancin-Zdrój" SA, Z.L. „Uzdrowisko Nałęczów” SA, „Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA i „Uzdrowisko Iwonicz Zdrój” SA

Obsługa brokerska Uzdrowisk Polskich


Zaproszenie do składania ofert na obsługę brokerską dla Uzdrowisk Polskich: "Uzdrowisko Konstancin-Zdrój" SA, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA, „Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA i „Uzdrowisko Iwonicz Zdrój” SA

Oferty należy składać do dnia 16.10.2018 r. do godziny 14.00 w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” SA 24-140 Nałęczów Al. St. Małachowskiego 5, w Sekretariacie. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert jest: Małgorzata Gołofit, mail: mgolofit@zlun.pl oraz zakupy@zlun.pl

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe na wybór Brokera Ubezpieczeniowego (.pdf)
Formularz ofertowy (.docx)