Oferty sprzedaży nieruchomości

Pakiety

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sue Ryder 1

zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Sułkowskiego 1, stanowiącej działkę nr 5 z obrębu 03-06 o powierzchni 35 852 m2, objętej KW WA5M/00275290/9 wraz z prawem odrębnej własności położonych na niej budynków w tym budynku Pałacyku Seydla


Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert

PalacykSeydlaok

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sue Ryder 1

zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Źródlana 6A, stanowiącej działkę nr 26 z obrębu 03-10 o powierzchni 2 957 m2, objętej KW WA5M/00271952/0 wraz z prawem odrębnej własności położonego na niej budynku Restauracji Konstancja oraz budynku biurowo-usługowego.


Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sue Ryder 1

zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mostowej, stanowiącej działki nr 3/5, 32/1, 38/1 z obrębu 03-08 o powierzchni 2600 m2, objętej KW WA5M/00240068/0


Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sue Ryder 1

zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mostowej 12, stanowiącej działki nr nr 3/6, 32/2 z obrębu 03-08 o powierzchni 2637 m2, objętej KW WA5M/00240069/7


Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sue Ryder 1

zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Wierzejewskiego, stanowiącej działkę nr 23/1 z obrębu 03-11 o powierzchni 9976 m2, objętej KW WA5M/00241444/7 – działka leśna


Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert