Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej

Szpital Rehabilitacji KardiologicznejSzpital Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi rehabilitację wczesną, zalecaną po przebytym zawale mięśnia sercowego, ostrych zespołach wieńcowych, pacjentów kardiochirurgicznych oraz chorych przewlekle z powodu zaburzeń krążenia.

Niewydolność serca z uwagi na swą powszechność jest ogromnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w terapii niewydolności serca. Zmianie uległo podejście do aktywności ruchowej, która obecnie stanowi jeden ze sposobów rehabilitacji. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza śmiertelność, a także poprawia jakość życia umożliwiając w wielu przypadkach powrót do aktywności zawodowej, życia rodzinnego i społecznego.


W Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzony jest wieloskładnikowy program rehabilitacji. Polega on m.in. na uczeniu pacjenta życia w nowej dla niego sytuacji, związanej z chorobą i motywowaniu do długotrwałego realizowania zadań rehabilitacyjnych i prewencyjnych. Istotną treścią rehabilitacji psychologicznej jest życzliwy, spokojny kontakt emocjonalny z pacjentem, który daje poczucie bezpieczeństwa. Psychoedukacja zawiera informacje o chorobie, ale również o możliwościach życia z tą chorobą. Brak informacji w tym zakresie bywa źródłem lęku. Zawał mięśnia sercowego jest nie tylko ciężką chorobą, ale także ciężkim urazem psychicznym. W takim momencie człowiek staje się skłonny do wielu refleksji. Wszystko to prowadzi do rewizji celów życiowych i dotychczasowej hierarchii wartości . To z kolei może stać się źródłem motywacji do efektywnej rehabilitacji kardiologicznej.

Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza szpitala.Położenie Szpitala wpływa niezwykle korzystnie na przebieg rehabilitacji, cisza, niezmącony spokój, otaczające wokół lasy pozwalają zapomnieć o kłopotach i zwiększają optymizm, tak bardzo potrzebny w pokonaniu choroby.

  • 04
  • 01
  • 01
  • 04

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej