Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej

Pakiety
Nowoczesny Szpital na Sue Ryder rozpoczął działalność komercyjną. Nie trzeba czekać na skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, aby podjąć rehabilitację w tej doskonale wyposażonej placówce, która kontynuuje kilkudziesięcioletnie tradycje leczenia chorób serca i schorzeń neurologicznych w Konstancinie.
Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej oraz Szpital Uzdrowiskowy Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. są wysoko specjalistycznymi placówkami leczącymi pacjentów z terenu całego kraju, a także z zagranicy.

Dążymy do zapewnienia wszystkim pacjentom kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie w atmosferze życzliwości i przyjaznym otoczeniu, łagodzącym cierpienie i rozłąkę z najbliższymi. Szpital działa w strukturach Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. od ponad 45 lat.


Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. oferuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorób układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego i narządu ruchu, wiele zabiegów leczniczych, m.in. kinezyterapię, magnetoterapię, kąpiele solankowe i perełkowe, krioterapię i wiele innych, a także leczenie ambulatoryjne prowadzone przez lekarzy specjalistów z wykorzystaniem badań diagnostycznych (echo serca, Holter, badania laboratoryjne itp.).Położenie Szpitala wpływa niezwykle korzystnie na przebieg rehabilitacji, cisza, niezmącony spokój, otaczające wokół lasy pozwalają zapomnieć o kłopotach i zwiększają optymizm, tak bardzo potrzebny w pokonaniu choroby.Szpitale Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. posiadają odpowiednią bazę lokalową, sprzętową, oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.


Nasze usługi rehabilitacji kardiologicznej świadczymy dla pacjentów:

  • po operacjach kardiochirurgicznych: wad zastawkowych, z implantacją protez zastawkowych, by-passów
  • po angioplastykach naczyń wieńcowych z implantacją stentu - z różnymi postaciami OZW (Ostrych Zespołów Wieńcowych) lub stabilną chorobą wieńcową z licznymi czynnikami ryzyka
  • ze stabilną (wyrównaną) niewydolnością serca
  • z wszczepionymi urządzeniami: stymulatory serca, ICD, CRT-D, CRT-P

Nasze usługi rehabilitacji neurologicznej świadczymy dla dorosłych pacjentów:

  • po udarze mózgu,
  • ze stwardnieniem rozsianym,
  • po urazach mózgu i rdzenia kręgowego,
  • z chorobą Parkinsona.