Pakiety

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży


Pragniemy poinformować, iż od 20 sierpnia 2018r. w Szpitalu Rehabilitacji przy ul. Sue Ryder 1 w Konstancinie- Jeziorna zacznie funkcjonować Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

Oddział ten będzie udzielał świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno- konsultacyjnych dla rodzin. Pacjenci będą objęci profesjonalną opieką lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, psychoterapeutów oraz psychologów. W trakcie pobytu pacjenta na Oddziale przeprowadzona będzie diagnoza oraz stworzony indywidualny program terapeutyczny. Metody diagnostyczne będę m.in. obejmować badanie psychiatryczne, diagnozę psychologiczną (ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości), podstawowe badania laboratoryjne oraz EKG, EEG.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży będzie przyjmuje pacjentów w trybie planowanym. Do Oddziału będą przyjmowane osoby od 15 do 18 r.ż., osoby pełnoletnie mogą być leczone w Oddziale tylko wówczas, gdy są uczniami dziennej szkoły i posiadają ważną legitymację szkolną. Podczas hospitalizacji pacjenci będą mieli możliwość realizowania obowiązku szkolnego.

Skierowania do Oddziału prosimy kierować na adres: Szpital Rehabilitacji ul. Sue Ryder 1 w Konstancin Jeziorna, tel. 22 484 28 63 lub 64; lub wysyłać na adres izbaprzyjęć@uzdrowisko-konstancin.pl.

Na skierowaniu na leczenie obowiązują kody ICD-10: Z03, F 01 - F 99.