Pakiety

Rehabilitacja kardiologiczna w oddziale dziennym
10 dni zabiegowych • ustalenie programu rehabilitacji kardiologicznej:
  • ocena stanu chorego klinicznego, fizjoterapeutycznego i psychologicznego,
  • test wysiłkowy,
  • 6-minutowy test marszowy
 • optymalizacja leczenia farmakologicznego
 • codziennie
  • gimnastyka usprawniająca,
  • ćwiczenia wytrzymałościowe na ergometrach rowerowych,
  • trening marszowy,
  • trening oporowy na stepperach
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • edukacja zdrowotna
 • jeden posiłek dziennie
Cena pakietu: 900 zł
DODATKOWA INFORMACJA I REZERWACJA TERMINÓW

tel.: 22 484 28 63 (sekretariat), tel.: 22 484 28 69 (dyżurka pielęgniarek)
e-mail: kardiologia@uzdrowisko-konstancin.pl

Kompleksowa opieka medyczna na najwyższym poziomie.


Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej w Konstancinie-Jeziornej posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową, oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.


Położenie Szpitala wpływa niezwykle korzystnie na przebieg rehabilitacji, cisza, niezmącony spokój, otaczające wokół lasy pozwalają zapomnieć o kłopotach i zwiększają optymizm, tak bardzo potrzebny w pokonaniu choroby.Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej