Pakiety

Rehabilitacja kardiologiczna w oddziale dziennym
10 dni zabiegowych • ustalenie programu rehabilitacji kardiologicznej:
  • ocena stanu chorego klinicznego, fizjoterapeutycznego i psychologicznego,
  • test wysiłkowy,
  • 6-minutowy test marszowy
 • optymalizacja leczenia farmakologicznego
 • codziennie
  • gimnastyka usprawniająca,
  • ćwiczenia wytrzymałościowe na ergometrach rowerowych,
  • trening marszowy,
  • trening oporowy na stepperach
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • edukacja zdrowotna
 • jeden posiłek dziennie
Cena pakietu: 900 zł
DODATKOWA INFORMACJA I REZERWACJA TERMINÓW

tel.: 22 484 28 63 (sekretariat), tel.: 22 484 28 69 (dyżurka pielęgniarek)
e-mail: kardiologia@uzdrowisko-konstancin.pl

Kompleksowa opieka medyczna na najwyższym poziomie.


Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej w Konstancinie-Jeziornej posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową, oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.


Przeciwskazania do rehabilitacji kardiologicznej:

 • zaostrzenia chorób przewlekłych w ostatnim czasie,
 • ciężka niewydolność krążeniowo- oddechowa,
 • poważne powikłanie po zabiegach operacyjnych (np. niestabilność mostka),
 • zwężenia w naczyniach wieńcowych zakwalifikowane do dalszego leczenia zabiegowego,
 • skrzepliny w jamach serca i naczyniach krwionośnych,
 • niezaopatrzone tętniaki,
 • ciężkie wady zastawek serca,
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca,
 • ostra zatorowość płucna,
 • świeży udar mózgu (do 14 dni od zachorowania),
 • toczący się proces nowotworowy,
 • ostre choroby infekcyjnej, schorzenia przebiegające z gorączką,
 • czynne uzależnienia,
 • upośledzenie sprawności narządu ruchu uniemożliwiające aktywny udział w ćwiczeniach fizycznych, brak świadomej zgody pacjenta na leczenie w oddziale rehabilitacji kardiologicznej.

Położenie Szpitala wpływa niezwykle korzystnie na przebieg rehabilitacji, cisza, niezmącony spokój, otaczające wokół lasy pozwalają zapomnieć o kłopotach i zwiększają optymizm, tak bardzo potrzebny w pokonaniu choroby.Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej