Pakiety

Oddział Rehabilitacji KardiologicznejOddział Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi rehabilitację wczesną, zalecaną po przebytym zawale mięśnia sercowego, ostrych zespołach wieńcowych, pacjentów kardiochirurgicznych oraz chorych przewlekle z powodu zaburzeń krążenia.
Opis działalności leczniczej Szpitala Rehabilitacji Kardiologicznej

W ramach NFZ:

Zarządzenie prezesa NFZ- załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 80/2013/DSOZ z dn. 16 grudnia 2013 r; załącznik do rozporządzenia Ministra zdrowia z dn.6 listopada 2013 r.

Wczesna rehabilitacja pacjentów kierowanych ze szpitali (z oddziałów kardiologicznych, internistycznych i kardiochirurgicznych/ oraz z poradni kardiologicznej po leczeniu ostrej fazy choroby):

 • zawał serca leczony angioplastyką wieńcową z implantacją stentu,
 • zawał serca powikłany niewydolnością serca,
 • angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu,
 • niestabilna choroba wieńcowa leczona angioplastyką wieńcową z implantacja stentu,
 • pomostowanie naczyń wieńcowych,
 • wszczepienie zastawek serca,
 • wszczepienie stymulatora serca
 • wszczepienie innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych
 • niewydolność serca

W ramach działalności komercyjnej:
 1. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych
 2. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ambulatoryjnych
 3. Późna rehabilitacja kardiologiczna
 4. Pobyty stacjonarne diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjne
 5. Pobyty ambulatoryjne diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjne
 6. Pakiety diagnostyczne internistyczno-kardiologiczne:
  • określanie czynników ryzyka chorób sercowo- naczyniowych,
  • diagnostyka nieinwazyjna internistyczna i kardiologiczna,
  • leczenie stabilnych stanów choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca
 7. Poradnia Kardiologiczna i Poradnia Leczenia Nadciśnienia tętniczego


Położenie Szpitala wpływa niezwykle korzystnie na przebieg rehabilitacji, cisza, niezmącony spokój, otaczające wokół lasy pozwalają zapomnieć o kłopotach i zwiększają optymizm, tak bardzo potrzebny w pokonaniu choroby.Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza szpitala.


Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej w Konstancinie-Jeziornej posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową, oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.


Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej