ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BD/PF/2016 – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W CZĘŚCI REHABILITACYJNEJ I W OTOCZENIU BUDYNKU „BIAŁY DOM” PRZY UL. MOSTOWEJ 5 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Pakiety
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/SR/2016 – NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO”
10 listopada 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/SR/2016 – NA ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIA W SZPITALU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I KARDIOLOGICZNEJ PRZY UL. SUE RYDER 1, W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
10 listopada 2016

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 26.04.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO” DLA INWESTYCJI „SUE RYDER” W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 19.08.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W CZĘŚCI REHABILITACYJNEJ I W OTOCZENIU BUDYNKU „BIAŁY DOM” PRZY UL. MOSTOWEJ 5, 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA” W RAMACH ZADANIA DOSTOSOWANIE CENTRUM TERAPII NARZĄDU RUCHU „BIAŁY DOM” DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ UTWORZENIE OPEN SPACE, DOSTOSOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poniżej znajduje się Zapytanie Ofertowe nr 1/BD/PF/2016 wraz z 7 załącznikami, stanowiącymi integralną cześć Zapytania Ofertowego nr 1/BD/PF/2016 Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami postępowania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe nr 1_BD_PF_2016 - 19.08.2016
Załącznik nr 1 - Kosztorys Ofertowy
Załącznik nr 2 - Dokumentacja Projektowa
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego
Załącznik nr 5 - Wykaz prac
Załącznik nr 6 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 7 - Projekt umowy
Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego nr 1_BD_PF_2016_26.08.2016
Zawiadomienie o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania_19.09.2016
Zawiadomienie o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania z dnia 19.09.2016