ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UKZ/2017 – NA PRZEDMIOT „USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.”

Pakiety
Jak w minutę rozpoznać udar?
13 marca 2017
Zagraj udarowi na nerwach!
25 marca 2017

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 21.03.2017 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.”

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 21.03.2017 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.”

Poniżej znajduje się Zapytanie Ofertowe nr 1/UKZ/2017 wraz z 4 załącznikami, stanowiącymi integralną cześć Zapytania Ofertowego z dnia 21.03.2017 r. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami postępowania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe nr 1_UKZ_2017 z dnia 21.03.2017
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie_kwalifikacje
Załącznik nr 4 - Oświadczenie