ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SR/2016 – NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO”

Pakiety
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 39/2015 – NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ KONSTANCINA-ZDRÓJ
28 października 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/SR/2016 – NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO”
10 listopada 2016

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 19.04.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO” DLA INWESTYCJI „SUE RYDER” W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 19.04.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO” DLA INWESTYCJI „SUE RYDER” W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Poniżej znajduje się Zapytanie Ofertowe nr 2/SR/2016 wraz z 4 załącznikami, stanowiącymi integralną cześć Zapytania Ofertowego z dnia 19.04.2016 r. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami postępowania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe nr 2_SR_2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA_22.04.2016