ZAPYTANIE OFERTOWE NR 34/2015 – NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO ANALIZY SKŁADU CIAŁA W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ KONSTANCINA-ZDRÓJ

Pakiety
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35/2015 – NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KOMPUTERAMI I INNYMI URZĄDZENIAMI W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ KONSTANCINA-ZDRÓJ
28 października 2016

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 30.10.2015 r. zaprasza w trybie zasady konkurencyjności do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO ANALIZY SKŁADU CIAŁA W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ KONSTANCINA-ZDRÓJ”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PRIORYTETU VI, DZIAŁANIA 6.2, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 30.10.2015 r. zaprasza w trybie zasady konkurencyjności do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO ANALIZY SKŁADU CIAŁA W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ KONSTANCINA-ZDRÓJ”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PRIORYTETU VI, DZIAŁANIA 6.2, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Poniżej znajduje się Zapytanie Ofertowe nr 34/2015 wraz z 5 załącznikami, stanowiącymi integralną cześć Zapytania Ofertowego z dnia 30.10.2015 r. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami postępowania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe nr 34_2015 - 30.10.2015
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego
Załącznik nr 4 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - 17.11.2015