ZAPYTANIE OFERTOWE NR 39/2015 – NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ KONSTANCINA-ZDRÓJ

Pakiety
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/2015 – NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU RTV W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ KONSTANCINA-ZDRÓJ
28 października 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SR/2016 – NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO”
28 października 2016

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 03.11.2015 r. zaprasza w trybie zasady konkurencyjności do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ KONSTANCINA-ZDRÓJ”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PRIORYTETU VI, DZIAŁANIA 6.2, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 03.11.2015 r. zaprasza w trybie zasady konkurencyjności do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ KONSTANCINA-ZDRÓJ”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PRIORYTETU VI, DZIAŁANIA 6.2, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Poniżej znajduje się Zapytanie Ofertowe nr 39/2015 wraz z 5 załącznikami, stanowiącymi integralną cześć Zapytania Ofertowego z dnia 03.11.2015 r. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami postępowania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe nr 39_2015 - 03.11.2015
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego
Załącznik nr 4 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego nr 39_2015 - 09.11.2015
Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego nr 39_2015 - 10.11.2015
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - 18.11.2015