ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/SR/2016 – NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO”

Pakiety
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SR/2016 – NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO”
28 października 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BD/PF/2016 – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W CZĘŚCI REHABILITACYJNEJ I W OTOCZENIU BUDYNKU „BIAŁY DOM” PRZY UL. MOSTOWEJ 5 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
10 listopada 2016

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 26.04.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO” DLA INWESTYCJI „SUE RYDER” W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 26.04.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO” DLA INWESTYCJI „SUE RYDER” W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Poniżej znajduje się Zapytanie Ofertowe nr 3/SR/2016 wraz z 4 załącznikami, stanowiącymi integralną cześć Zapytania Ofertowego z dnia 26.04.2016 r. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami postępowania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe nr 3_SR_2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 3/SR/2016
Zawiadomienie o wyborze oferty_12.05.2016