ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/SR/2016 – NA ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIA W SZPITALU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I KARDIOLOGICZNEJ PRZY UL. SUE RYDER 1, W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Pakiety
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BD/PF/2016 – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W CZĘŚCI REHABILITACYJNEJ I W OTOCZENIU BUDYNKU „BIAŁY DOM” PRZY UL. MOSTOWEJ 5 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
10 listopada 2016
Zaproszenie do składania ofert nabycia nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 8
28 listopada 2016

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 26.04.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO” DLA INWESTYCJI „SUE RYDER” W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 19.10.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT "ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIA W SZPITALU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I KARDIOLOGICZNEJ PRZY UL. SUE RYDER 1, W KONSTANCINIE-JEZIORNIE"

Poniżej znajduje się Zapytanie Ofertowe nr 8/SR/2016 wraz z 5 załącznikami, stanowiącymi integralną cześć Zapytania Ofertowego nr 8/SR/2016. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami postępowania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe nr 8/SR/2016 - 19.10.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Oferta
Załącznik nr 3 - Wykaz usług
Załącznik nr 4 - Oświadczenie i Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Zestawienie sprzętu specjalistycznego
Umowa na świadczenie usług żywienia zbiorowego
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.10.2016