ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/SR/2016 – NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I KARDIOLOGICZNEJ PRZY UL. SUE RYDER 1 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Pakiety
Zaproszenie do składania ofert nabycia nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 8
28 listopada 2016
MSiG – uchwała NWZ o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
29 grudnia 2016

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 22.11.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I KARDIOLOGICZNEJ PRZY UL. SUE RYDER 1 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE”

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w dniu dzisiejszym, tj. 22.11.2016 r. zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I KARDIOLOGICZNEJ PRZY UL. SUE RYDER 1 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE”

Poniżej znajduje się Zapytanie Ofertowe nr 9/SR/2016 wraz z 7 załącznikami, stanowiącymi integralną cześć Zapytania Ofertowego nr 9/SR/2016. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami postępowania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe nr 9_SR_2016 - 22.11.2016
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - wykaz pomieszczeń
Załącznik nr 3 - Plan Higieny
Załącznik nr 4 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 5 - Wykaz usług
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 7 - Projekt umowy_zostanie zamieszczony do dnia 02.12.2016
Zawiadomienie o zmianie treści zapytania i terminie składania ofert_30.11.2016
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia_ZMIENIONY
Załącznik nr 4 - Formularz Ofertowy_ZMIENIONY
Załącznik nr 7 - Projekt umowy
Wynik postępowania z dnia 23.12.2016