Zielona energia
Pakiety

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe


refundowane przez Narodowy Fundusz ZdrowiaUzdrowisko Konstancin-Zdrój świadczy usługi ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego, refundowanego przez NFZ w Centrum Terapii Narządu Ruchu "Biały Dom".

Zasady leczenia realizowanego w warunkach ambulatoryjnych

Na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku kierowani są zarówno dorośli, jak i dzieci. Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym pacjenci ponoszą koszty pobytu, we własnym zakresie zapewniając sobie zakwaterowanie i wyżywienie. NFZ finansuje zabiegi.

W przypadku uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego ubezpieczony współdecyduje o wyborze uzdrowiska, spośród tych, z którymi zostały podpisane umowy oraz sam wybiera termin kuracji uzdrowiskowej.

Ile trwa leczenie w trybie ambulatoryjnym?

Leczenie w trybie ambulatoryjnym trwa od 6 do 18 dni zabiegowych (zabiegi udzielane są od poniedziałku do soboty włącznie).

Odpłatność za leczenie ambulatoryjne

Pacjent ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie (NFZ nie refunduje kosztów zakwaterowania i wyżywienia).

Zabiegi ambulatoryjne

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia wizyty lekarskie w przychodni uzdrowiskowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne - co najmniej 3 zabiegi dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.

Skierowanie na leczenie w trybie ambulatoryjnym

Potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym następuje na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Należy pamiętać, że w przypadku oczekiwania na potwierdzenie wcześniej złożonego skierowania i złożenia kolejnego na leczenie w trybie ambulatoryjnym – wszystkie skierowania rozpatrywane są łącznie jako jedno skierowanie.

Wybór miejsca, zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, data rozpoczęcia leczenia i ilość dni zabiegowych powinny być określone przez świadczeniobiorcę w momencie składania skierowania do oddziału Funduszu, celem potwierdzenia. Poniżej zamieszczony został druk, który można dołączyć do składanego skierowania i wygodnie przekazać niezbędne informacje o zaplanowanym leczeniu ambulatoryjnym.

Świadczeniobiorca skierowany na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie, nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

Materiały do pobrania:

BIAŁY DOM:
markerul. Mostowa 5
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel 22 484 28 63 lub 64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------