Pakiety

Oddział Rehabilitacji KardiologicznejOddział Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi rehabilitację wczesną, zalecaną po przebytym zawale mięśnia sercowego, ostrych zespołach wieńcowych, pacjentów kardiochirurgicznych oraz chorych przewlekle z powodu zaburzeń krążenia.

Niewydolność serca z uwagi na swą powszechność jest ogromnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w terapii niewydolności serca. Zmianie uległo podejście do aktywności ruchowej, która obecnie stanowi jeden ze sposobów rehabilitacji. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza śmiertelność, a także poprawia jakość życia umożliwiając w wielu przypadkach powrót do aktywności zawodowej, życia rodzinnego i społecznego.


W Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzony jest wieloskładnikowy program rehabilitacji. Polega on m.in. na uczeniu pacjenta życia w nowej dla niego sytuacji, związanej z chorobą i motywowaniu do długotrwałego realizowania zadań rehabilitacyjnych i prewencyjnych. Istotną treścią rehabilitacji psychologicznej jest życzliwy, spokojny kontakt emocjonalny z pacjentem, który daje poczucie bezpieczeństwa. Psychoedukacja zawiera informacje o chorobie, ale również o możliwościach życia z tą chorobą. Brak informacji w tym zakresie bywa źródłem lęku. Zawał mięśnia sercowego jest nie tylko ciężką chorobą, ale także ciężkim urazem psychicznym. W takim momencie człowiek staje się skłonny do wielu refleksji. Wszystko to prowadzi do rewizji celów życiowych i dotychczasowej hierarchii wartości . To z kolei może stać się źródłem motywacji do efektywnej rehabilitacji kardiologicznej.

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej
ul. Sue Ryder 1
05-510 Konstancin-Jeziorna
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
22 756 40 41; 22 756 40 42 neuro_sekretariat@uzdrowisko-konstancin.pl

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
22 484 28 69; 22 484 28 63 kardiologia@uzdrowisko-konstancin.pl

Godziny otwarcia: czynne całą dobę


Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza szpitala.


Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej w Konstancinie-Jeziornej posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową, oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach oddziału stacjonarnego.


Położenie Szpitala wpływa niezwykle korzystnie na przebieg rehabilitacji, cisza, niezmącony spokój, otaczające wokół lasy pozwalają zapomnieć o kłopotach i zwiększają optymizm, tak bardzo potrzebny w pokonaniu choroby.Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------