Pakiety

Szpital Rehabilitacji KardiologicznejSzpital Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi rehabilitację wczesną, zalecaną po przebytym zawale mięśnia sercowego, ostrych zespołach wieńcowych, pacjentów kardiochirurgicznych oraz chorych przewlekle z powodu zaburzeń krążenia.

Rehabilitacja kardiologiczna. Czym jest? I dlaczego jest tak istotna dla pacjentów?


Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, jak również wtórna prewencja rekomendowane są przez europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne.
Powinny one stanowić standardowe postępowanie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, w tym szczególnie po ostrym zespole wieńcowym i/lub rewaskularyzacji mięśnia sercowego (rewaskularyzacja to poszerzenie i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, ma ona na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia) oraz angioplastyce i pomostowaniu naczyń wieńcowych (angioplastyka to zabieg przezskórny polegający na poszerzeniu naczyń krwionośnych, które zostały zwężone lub zamknięte w wyniku choroby - najczęściej miażdżycy).
Pomimo intensywnego rozwoju oraz powszechnego stosowania inwazyjnych metod leczenia choroby wieńcowej, niestety nadal tylko niewielki odsetek pacjentów korzysta z rehabilitacji kardiologicznej. Wyjaśniamy w skrócie czym jest rehabilitacja kardiologiczna i dlaczego jest tak istotna.
Na rehabilitację kardiologiczną składają się połączone i zindywidualizowane programy w zakresie farmakoterapii, aktywności fizycznej, opieki psychologicznej oraz edukacji dotyczącej ograniczenia wyników ryzyka i zmiany stylu życia. Wykazano, iż systematyczne ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn o 13%, ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 26%, a ryzyko hospitalizacji o 31% w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Edukacja zmniejsza ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn o 21%, ryzyko zawału serca o 37%, ryzyko hospitalizacji o 17%. Natomiast kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza częstotliwość hospitalizacji z powodu niewydolności serca aż o 28%!.
Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona w wyspecjalizowanych ośrodkach, takich jak nasz Szpital ułatwia stosowanie leczenia farmakologicznego, wdrożenie i utrzymanie zaleconych zmian stylu życia oraz poprawę jakości życia.
Dbajmy o swoje serce i żyjmy dłużej!Położenie Szpitala wpływa niezwykle korzystnie na przebieg rehabilitacji, cisza, niezmącony spokój, otaczające wokół lasy pozwalają zapomnieć o kłopotach i zwiększają optymizm, tak bardzo potrzebny w pokonaniu choroby.Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza szpitala.


Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej w Konstancinie-Jeziornej posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową, oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.


Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------