Pakiety

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjneOsoba ubezpieczona w NFZ może ubiegać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe u właściwego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami, należy złożyć w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Tam skierowanie zostanie zarejestrowane i otrzyma kolejny numer. Oceny celowości leczenia uzdrowiskowego dokonuje wyznaczony przez Fundusz lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Każde skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wymaga potwierdzenia przez NFZ, jak również określenia w nim rodzaju, terminu oraz miejsca leczenia uzdrowiskowego. Oddział wojewódzki NFZ doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie wraz z informacją o zasadach odpłatności w sanatorium, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia (szczegółowe przepisy w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. Dz.U. nr 139 poz. 1135).

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej
markerul. Sue Ryder 1
05-510 Konstancin-Jeziorna
telOddział Rehabilitacji Neurologicznej
22 756 40 41; 22 756 40 42 neuro_sekretariat@uzdrowisko-konstancin.pl

telOddział Rehabilitacji Kardiologicznej
22 484 28 69; 22 484 28 63 kardiologia@uzdrowisko-konstancin.pl

Godziny otwarcia: czynne całą dobę

szpital lozko

Podstawowe informacje dla kuracjuszy:


Dzień pobytu na leczeniu sanatoryjnym pacjenta skierowanego przez NFZ rozpoczyna się o godzinie 14.00 obiadem pierwszego dnia pobytu, a kończy o godzinie 12.00 śniadaniem ostatniego dnia pobytu.


Wyjeżdżając do sanatorium, należy zabrać:


 • potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • dowód tożsamości
 • aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego
 • wyniki badań, konsultacji specjalistycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, ostatnie badanie EKG
 • odzież sportową i nocną

Dodatkowe informacje: • miejsca przydzielane są przez recepcję po przyjeździe do wyznaczonego obiektu; małżeństwom przydzielane są pokoje dwuosobowe tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu; pokoje jednoosobowe przydzielane są na podstawie decyzji lekarskiej wyłącznie ze względów zdrowotnych
 • staramy się kwaterować pacjentów w zbliżonym wieku
 • kuracjusz przyjeżdża na leczenie sanatoryjne w ramach urlopu wypoczynkowego i wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. nr 139 poz. 1136 z późn. zm.); dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest sezonu i standardu pokoju
 • na wyposażeniu pokoju sanatoryjnego znajduje się radio, instalacja przywoławczo-alarmowa; w holu jest dostępny czajnik bezprzewodowy i aparat telefoniczny na kartę
 • skierowanie do sanatorium nie upoważnia do zabierania dzieci, innych osób lub zwierząt
 • w razie rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe zwrot tego skierowania do Funduszu powinien być dokonany w trybie natychmiastowym
Dodatkowo pacjent może skorzystać z parkingu niestrzeżonego i Internetu.