Pakiety

Uzdrowiskowe leczenie szpitalneLeczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka.


Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub istniejące przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego, oczekiwany wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta, dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile pacjent z takiego leczenia korzystał.


Ocenę celowości skierowania przeprowadza lekarz oddziału wojewódzkiego Funduszu, specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, wskazując rodzaj i miejsce leczenia uzdrowiskowego, uwzględniając fakt, czy w danych zakładach lecznictwa są wolne miejsca, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

szpital lozko

Potwierdzając skierowanie, oddział wojewódzki Funduszu określa:


 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb
 • odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego
 • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych

Podstawowe informacje dla kuracjuszy:Dzień pobytu na leczeniu szpitalnym pacjenta skierowanego przez NFZ, rozpoczyna się o godzinie 14.00 obiadem pierwszego dnia pobytu a kończy się o godzinie 12.00 śniadaniem ostatniego dnia pobytu.


Wyjeżdżając do szpitala, należy zabrać:

 • potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe – dowód tożsamości
 • aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego
 • wyniki badań, konsultacji specjalistycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, ostatnie badanie EKG
 • odzież sportową i nocną

Dodatkowe informacje: • szpitale uzdrowiskowe dysponują pokojami 2-osobowymi typu studio
 • miejsca przydzielane są przez recepcję po przyjeździe pacjentów do szpitala; staramy się kwaterować osoby w zbliżonym wieku
 • kuracjusz przyjeżdża na leczenie szpitalne w ramach zwolnienia lekarskiego
 • na wyposażeniu pokoju znajduje się radio, instalacja przywoławczo-alarmowa; w holu jest dostępny czajnik bezprzewodowy i aparat telefoniczny na kartę
 • skierowanie do szpitala nie upoważnia do zabierania dzieci, innych osób lub zwierząt
 • w razie rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe zwrot tego skierowania do Funduszu powinien być dokonany w trybie natychmiastowym
Dodatkowo pacjent może skorzystać z niestrzeżonego parkingu na terenie obiektu.