Pakiety
shutterstock 554626489 80x80 - Zagraj udarowi na nerwach!
Jak w minutę rozpoznać udar?
13 marca 2017
145778520cbdfd42209a9670e6360dba 696x491 80x80 - Zagraj udarowi na nerwach!
Objawy w udarze mózgu
29 marca 2017
shutterstock 388030963 1 1200x480 - Zagraj udarowi na nerwach!

Około 80 proc. osób, które zostały uratowane po wylewie krwi do mózgu (udar krwotoczny) ma problemy ze sprawnością kończyn górnych. Dla połowy z nich sprawność ręki nigdy nie zostanie w pełni odzyskana.

Naukowcy z Narodowego Centrum Rehabilitacji w Korei przeprowadzili badania w celu wyłonienia najbardziej skutecznej metody rehabilitacji dla pacjentów po udarze mózgu. W ramach eksperymentu porównali ze sobą rezultaty rehabilitacji wirtualnej stosującej gry wideo z rezultatami terapii klasycznej. Badaniom zostali poddani pacjenci z dysfunkcją kończyn górnych w wyniku wylewu.

Rzeczywistość wirtualna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się trendów w rehabilitacja osób ze schorzeniami neurologicznymi. Badania kliniczne przeprowadzone w Korei są pierwszymi, które dostarczają równie szczegółowych informacji ilościowych na temat wpływu technologii wirtualnej na efektywność procesu rehabilitacji kończyn górnych.

Uczestnicy badania byli pacjentami korzystającymi z rehabilitacji po udarze mózgu. Zostali podzieleni na dwie grupy: eksperymentalną i kontrolną. Obydwie grupy brały udział w 4-tygodniowym indywidualnym programie rehabilitacyjnym, złożonym z 20 sesji trwających 30 minut dziennie. Jednocześnie uczestnicy badania kontynuowali codzienne standardowe zajęcia z rehabilitacji.

Dodatkowo, pacjenci z grupy eksperymentalnej, jako jedyni, grali w gry komputerowe używając do tego inteligentnej rękawiczki Rapael Smart Glove. Wyposażona w czujniki rękawica przy pomocy oprogramowania komputerowego śledzi ruchy ręki pacjenta, rozpoznaje ustawienie przedramienia, ruchy nadgarstka oraz palców. Dane przesyłane są za pomocą technologii Bluetooth, a oprogramowanie proponuje pacjentom gry komputerowe, które pozwalają na wirtualną manipulację przedmiotów przy użyciu rąk. Rehabilitanci mogą ustalać indywidualny planning łączący różnego typu gry w zależności od poziomu pacjenta.

Gry są symulacją działań prowadzonych w codziennym życiu, takich jak pisanie, podnoszenia dużych lub małych przedmiotów, ściskanie, zginanie palców, itd. Do tej pory wysiłki w rehabilitacji koncentrowały się głównie na części kliniczne. Dzięki grom wideo, dodano do niej wymiar motywacji.

Naukowcy wykorzystali kilka standardowych testów pozwalających ocenić rezultaty badań oraz zmierzyć poprawę jakości życia pacjentów biorących udział w eksperymencie klinicznym. Uczestnicy w programie zostali poddani ewaluacji przed rozpoczęciem badania, następnie rezultaty były mierzone w trakcie badań, bezpośrednio po ich zakończeniu oraz miesiąc później.

Ewaluacja początkowa nie wykazała istotnych różnic pomiędzy uczestnikami obydwu grup. Pierwsze zasadnicze różnice zostały zanotowane pod koniec okresu czterech tygodni w grupie eksperymentalnej, która grała w gry wideo przy pomocy Rapael Smart Glove. Pacjenci z tej grupy wykazali zdecydowanie wyższy postęp w reedukacji oraz ogólnej poprawie jakości życia. Ta przewaga utrzymywała się cały czas miesiąc po zakończeniu eksperymentu.

Na podstawie wyników eksperymentu, naukowcy uznali, że rehabilitacja wirtualna poprzez gry wideo w połączeniu ze standardową terapią daje zdecydowanie lepsze rezultaty, niż jedynie odizolowana rehabilitacja konwencjonalna. Wśród pacjentów z grupy grającej w gry odnotowano zarówno poprawę funkcjonowania ręki, jaki i co za tym idzie ogólną poprawę jakości życia.

źródło: www.poradnikzdrowie.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------