Cennik usług medycznych

Pakiety

Cennik usług medycznych


Otaczamy opieką każdego z naszych Pacjentów, zapewniając komfortowe warunki pobytowe, gastronomiczne i rekreacyjne. Dbamy, by nasi Goście mogli zregenerować siły, wzmocnić organizm i w pełni się zrelaksować.

Konsultacja kardiologiczna + badanie EKG 130 zł
Konsultacja kardiologiczna 120 zł
Konsultacja hipertensjologiczna + badanie EKG 130 zł
Konsultacja hipertensjologiczna 120 zł
Konsultacja neurologiczna 130 zł
Konsultacja internistyczna 120 zł
Konsultacja ortopedyczna 120 zł
Badanie echokardiograficzne przezklatkowe 120 zł
Test wysiłkowy 130 zł
Holter EKG - 3 odprowadzeniowy 120 zł
Holter EKG - 12 odprowadzeniowy 160 zł
Holter ciśnieniowy (ABPM) 120 zł
Holter EKG (24 godz.) + Holter ciśnieniowy 200 zł
EKG bez opisu 20 zł
EKG z opisem 35 zł
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 100 zł
Badanie INR + ustalenie dawki leku przeciwzakrzepowego przez lekarza 35 zł
Konsultacja funkcjonalna fizjoterapeuty 100 zł
Konsultacja psychologiczna/ neuropsychologiczna/neurologopedyczna - do 45 minut 120 zł
Diagnoza neuropsychologiczna/ neurologopedyczna (z opisem i zaleceniami) 250 zł
Opinia neuropsychologiczna dla potrzeb ZUS, towarzystw ubezpieczeniowych 180 zł
Terapia neuropsychologiczna / neurologopedyczna (w tym terapia afazji) – 30-45 min 100 zł
Konsultacja neuropsychologiczna/ neurologopedyczna + 5 sesji terapeutycznych po 30-45 min 400 zł
Trening relaksacyjny (grupa minimum 5 osób, 25 min) 20 zł
Lampa BIO-V 14 zł
Sollux 14 zł
Mata magnetyczna* 14 zł
Magnetronik 14 zł
Elektrostymulacja 14 zł
Prądy interferencyjne 14 zł
Prądy Tens 14 zł
Prądy Kotza 14 zł
Prądy DD 14 zł
Prądy Trauberta 14 zł
Terapuls* 14 zł
Tonoliza 14 zł
Galwanizacja 14 zł
Jonoforeza 16 zł
Laser skaner 14 zł
Laser kontaktowy 16 zł
Ultradźwięki 14 zł
Fonoforeza (ultradźwięki z lekiem) 16 zł
Krioterapia miejscowa 14 zł
Masaż wodny wirowy (kąpiel perełkowa) – kończyny górne/dolne 16 zł
Masaż wodny wirowy (kąpiel perełkowa) – całościowy - 20 min** 28 zł
Okłady borowinowe 16 zł
Indywidualne inhalacje ultradźwiękowe solanką z filtrem dedykowanym – 5 zabiegów x 10 min 70 zł
Indywidualne inhalacje ultradźwiękowe solanką z filtrem dedykowanym – 10 zabiegów x 10 min 120 zł
Indywidualne inhalacje witaminowe – 5 zabiegów x 10 min* 70 zł
Indywidualne inhalacje witaminowe – 10 zabiegów x 10 min* 120 zł
Terapia indywidualna – 60 min / 30 min 100 zł / 60 zł
Masaż częściowy – 15 min 40 zł /zabieg
od 10 zabiegów
35 zł /zabieg
Masaż całkowity – 45 min 100 zł
Ćwiczenia grupowe oddechowe, izometryczne, izotoniczne, ogólnokondycyjne, równoważne – około 30 min 18 zł
Ćwiczenia w systemie bloczkowo ciężarkowym (kończyny górne) – 15 min 15 zł
Ćwiczenia w systemie bloczkowo ciężarkowym (kończyny dolne) – 30 min 25 zł
Mechanoterapia: ćwiczenia czynne na przyrządach (bieżnia, stepper, rower, platformy równowagi) – 30 min 20 zł
Ćwiczenia sprawności manualnej – 30 min 20 zł
Ćwiczenia oddechowe butelka – 20 min** 15 zł
Indywidualny instruktaż ćwiczeń dla poszczególnych jednostek chorobowych – 30 min 50 zł
Kinesiotaping aplikacja
mała - 20 zł
duża - 40 zł
Trening interwałowy na cykloergometrze z monitorowaniem EKG – 30 min 30 zł
Wstępna konsultacja – prekwalifikacja bezpłatna
Kwalifikacja do terapii (konsultacja lekarska i fizjoterapeutyczna, badanie lekarskie ok. 60 min., dostosowanie robota do wymogów fizycznych pacjenta, wstępna sesja terapeutyczna ok 30-60 min.) – dotyczy pacjentów, którzy uzyskali pozytywny wynik prekwalifikacji 180 zł
Sesja egzo z terapeutą (pojedyncza sesja) 150 zł
Blok 5 sesji 700 zł
Blok 10 sesji 1 200 zł
Opłata za przechowywanie zwłok dłużej niż 72 godziny od chwili śmierci Pacjenta, wynosi 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania zwłok powyżej 72 godzin od śmierci pacjenta.
Opłata rekompensująca koszty pobytu w oddziale pacjenta, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych wynosi 200,00 zł za każdą rozpoczętą dobę począwszy od terminu zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych określonego przez ordynatora/ kierownika oddziału.
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi odpowiednio:
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 9,04 zł,
  • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,32 zł,
  • za udostepnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 1,81 zł.
Opłata za realizację prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (tj. opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) wynosi odpowiednio:
  • całodobowa opieka pielęgnacyjna sprawowana przez opiekuna pacjenta, w tym nocleg i wyżywienie - 130 zł,
  • całodobowa opieka pielęgnacyjna sprawowana przez opiekuna pacjenta, w tym nocleg - 100 zł.
Opłata dodatkowa za:
  • skrócenie przez Pacjenta liczby dni pobytu na leczeniu uzdrowiskowym,
  • wypis Pacjenta z przyczyn dyscyplinarnych przed datą zakończenia leczenia uzdrowiskowego,
  • nie uczestniczenia przez Pacjenta w zabiegach rehabilitacyjnych wykonywanych w ramach leczenia uzdrowiskowego bez uzasadnionej przyczyny medycznej, wynosi 116 zł za każdy kalendarzowy osobodzień, który nie zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującą w tym zakresie umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
* - Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom, ** - Szpital Rehabilitacyjny na ul. Sue Ryder. Cennik obowiązuje od 7 sierpnia 2017 r.

Szpital Rehabilitacyjny Uzdrowiska Konstancin-Zdrój SA jest wysoko specjalistyczną placówką leczącą pacjentów z terenu całego kraju, a także z zagranicy. Placówka dąży do zapewnienia wszystkim pacjentom kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie w atmosferze życzliwości i przyjaznym otoczeniu, łagodzącym cierpienie i rozłąkę z najbliższymi. Szpital działa w strukturach Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. od ponad 45 lat.

Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów w zakresie schorzeń narządu ruchu, neurologii, reumatologii czy chorób dróg oddechowych. Kierujemy naszą ofertę dla pacjentów, którzy poszukują zarówno alternatywnych wobec farmakoterapii zabiegów leczniczych, jak i nowoczesnych metod terapeutycznych z wykorzystaniem najwyższej klasy wyposażenia.