Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży


Od 1 lipca 2022 roku Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA rozszerzyło swoją działalność o nową jednostkę medyczną – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Poradnia udziela świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

Zaburzenia leczone w Poradni:

 • zaburzenia emocjonalne
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, fobie, lęk społeczny, mutyzm wybiórczy, reakcja na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną
 • zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • tiki, zespól Gilles de la Tourette
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia)
 • zaburzenia psychotyczne
 • upośledzenie umysłowe
 • specyficzne trudności w uczeniu się
 • maltretowanie psychiczne, fizyczne, wykorzystywanie seksualne

Świadczenia udzielane w Poradni:

 • porady lekarskie diagnostyczne, terapeutyczne, kontrolne
 • porady psychologiczne (w tym diagnostyczne)
 • sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej
 • sesje wsparcia psychospołecznego


Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży

tel.: +48 22 484 27 94 lub +48 667 651 528
(pn. – pt. w godz. od 8:00 – 16:00)
psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl
Godziny pracy Poradni:
poniedziałek 08.00 - 19.00
wtorek 10.00 - 18.00
środa 10.00 - 15.00
czwartek 08.00 - 18.00
piątek 10.00 - 17.00BEZPŁATNY PROGRAM
dla dzieci i młodzieży 12-21 lat

depresja u nastolatkow


Patronujemy akcji
#terapiatoNIEwstyd