Im szybciej po urazie czy incydencie neurologicznym pacjent rozpocznie rehabilitację neurologiczną, tym większa jest jego szansa na powrót do pełnej sprawności. Jakie schorzenia obejmuje rehabilitacja neurologiczna, na czym polega i dlaczego tak ważna jest jej kompleksowość?

W Uzdrowisku Konstancin-Zdrój prowadzona jest kompleksowa i zindywidualizowana rehabilitacja neurologiczna dla osób z różnymi schorzeniami neurologicznymi. Na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej uzdrowiskowego Szpitala Rehabilitacyjnego trafiają pacjenci nie tylko z Warszawy i okolic, ale także – dzięki niezależnej od rejonizacji ofercie komercyjnej – z całej Polski.


Rehabilitacja neurologiczna – w jakich schorzeniach?


Schorzenia neurologiczne są następstwem wielu chorób, zarówno nagłych, incydentalnych, jak i przewlekłych. Ośrodki rehabilitacji neurologicznej przyjmują pacjentów po udarach niedokrwiennych lub krwotocznych mózgu (czyli potocznie „po wylewie”), nowotworach układu nerwowego, w stanach z urazem rdzenia kręgowego czy mózgu, a także ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona oraz chorobach układu nerwowego. Wszystkie mogą mieć różne objawy: w następstwie chorób wiele milionów ludzi na świecie staje się osobami niepełnosprawnymi z niedowładem kończyn, zaburzeniami równowagi czy czucia, zaburzeniami wyższych czynności nerwowych, takich jak komunikowanie się, pamięć, percepcja czy myślenie oraz zaburzeniami mowy o cechach afazji.

Cele rehabilitacji neurologicznej zależą od indywidualnego programu terapii, jaki został przyjęty wobec pacjenta. Doprowadzenie pacjenta do pełnej sprawności i do stanu zdrowia sprzed choroby/incydentu neurologicznego jest oczywiście celem nadrzędnym.

Niekiedy jednak za cel terapeutyczny trzeba przyjąć „tylko” powrót do sprawności umożliwiającej samodzielną egzystencję, ograniczenie dysfunkcji w przypadku chorób o przebiegu ostrym czy jak najdłuższe utrzymanie samodzielności w przypadku chorób przewlekle postępujących.

Dla pacjentów ważne jest normalne funkcjonowanie jako członek rodziny, społeczności, możliwość powrotu do codziennych czynności i funkcjonowania, powrót do pracy.


Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?


O skuteczności rehabilitacji neurologicznej w dużej mierze decydują trzy warunki. Rehabilitacja powinna być:

  • indywidualna
  • kompleksowa
  • skoordynowana

Każdy pacjent może mieć różne objawy, w różnym stopniu wpływające na codzienne funkcjonowanie i sprawność. Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój cechuje się więc indywidualnym podejściem do pacjenta, jego potrzeb, możliwości i przede wszystkim stanu zdrowia, ocenionego podczas wstępnego badania lekarza specjalisty neurologii lub rehabilitacji i obserwowanego w czasie późniejszej realizacji ustalonego po konsultacji planu leczenia.

Wszystkie problemy pacjenta: niedowłady kończyn, zaburzenia, choroby współistniejące – powinny być rehabilitowane i usprawniane. Na tym polega kompleksowość rehabilitacji neurologicznej, której składnikiem jest także rehabilitacja neuropsychologiczna czy rehabilitacja neurologopedyczna oraz indywidualne bądź grupowe ćwiczenia usprawniające, terapia ręki i terapia zajęciowa.

Nie bez znaczenia jest również stała opieka pielęgniarska i lekarska, z jakiej w ciągu całej doby mogą korzystać pacjenci. Dobry kontakt, przyjazna atmosfera oraz poczucie bezpieczeństwa stać się mogą dodatkową motywacją dla pacjenta w staraniu się o powrót do zdrowia.

Problem z poruszaniem się czy niedowład kończyn to, jak wspomniano, tylko część objawów, z jakimi zmaga się pacjent po udarze czy chorobie neurologicznej. Rehabilitacja neurologiczna dotyczy także innych zaburzeń: mowy, myślenia czy czucia, a nawet zaburzeń depresyjnych, które powinny być usprawniane. Z tej przyczyny w program rehabilitacji neurologicznej musi być zaangażowany cały zespół terapeutyczny, a jego działania powinny być skoordynowane.

W Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój do zespołu terapeutycznego należą:

  • neurolog,
  • fizjoterapeuta,
  • psycholog,
  • logopeda,
  • terapeuta zajęciowy,
  • pielęgniarka,
  • a niekiedy także pracownik socjalny.

Bardzo istotna jest tu wymiana informacji między specjalistami, a także współpraca z pacjentem i jego rodziną. W czasie pobytu w szpitalu, opiekun pacjenta, jak i sam pacjent biorą udział w prowadzonej w sposób ciągły edukacji, dotyczącej dalszego postępowania po powrocie pacjenta do domu. Rehabilitacja w warunkach domowych określona jest poprzez zakres i częstotliwość ćwiczeń, właściwą dietę czy sposób prowadzenia aktywności fizycznej, będących bardzo istotnym składnikiem zarówno w powrocie do sprawności, jak i prewencji wtórnej.


Rehabilitacja neurologiczna prywatnie


W Polsce działa wiele ośrodków rehabilitacyjnych, gdzie prowadzona jest rehabilitacja neurologiczna po udarze, wypadku czy chorobie neurologicznej. Szpital Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie to prywatna placówka, którą wyróżnia uzdrowiskowy charakter, zapewniający pacjentom kompleksową opiekę i dodatkowe zalety, niespotykane w tego typu ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju. Rehabilitacji sprzyja tu bowiem solankowy mikroklimat, mający właściwości lecznicze i terapeutyczne.

W Uzdrowisku Konstancin-Zdrój możliwa jest odpłatna rehabilitacja neurologiczna z indywidualnym i kompleksowym planem terapii, przynoszącym efekty i pozwalający na szybszy powrót do sprawności bez konieczności oczekiwania na skierowanie.

Specjalny pakiet NEURO jest dedykowany pacjentom, którzy chcą skorzystać z rehabilitacji neurologicznej prywatnie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. 7, 14 lub 21 dniowe turnusy rehabilitacyjne proponowane są w trzech wariantach, a plan rehabilitacji ustalany indywidualnie.

Rehabilitacja neurologiczna: cennik

rehabilitacja neurologiczna 1 - Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój
rehabilitacja neurologiczna
rehabilitacja neurologiczna
rehabilitacja neurologiczna 4 - Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój
rehabilitacja neurologiczna 5 - Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój
rehabilitacja neurologiczna

Porady z Uzdrowiska