Zielona energia

Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój

Pakiety

Im szybciej po urazie czy incydencie neurologicznym pacjent rozpocznie rehabilitację neurologiczną, tym większa jest jego szansa na powrót do pełnej sprawności. Jakie schorzenia obejmuje rehabilitacja neurologiczna, na czym polega i dlaczego tak ważna jest jej kompleksowość?

W Uzdrowisku Konstancin-Zdrój prowadzona jest kompleksowa i zindywidualizowana rehabilitacja neurologiczna dla osób z różnymi schorzeniami neurologicznymi. Na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej uzdrowiskowego Szpitala Rehabilitacyjnego trafiają pacjenci nie tylko z Warszawy i okolic, ale także – dzięki niezależnej od rejonizacji ofercie komercyjnej – z całej Polski.


Rehabilitacja neurologiczna – w jakich schorzeniach?


Schorzenia neurologiczne są następstwem wielu chorób, zarówno nagłych, incydentalnych, jak i przewlekłych. Ośrodki rehabilitacji neurologicznej przyjmują pacjentów po udarach niedokrwiennych lub krwotocznych mózgu (czyli potocznie „po wylewie”), nowotworach układu nerwowego, w stanach z urazem rdzenia kręgowego czy mózgu, a także ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona oraz chorobach układu nerwowego. Wszystkie mogą mieć różne objawy: w następstwie chorób wiele milionów ludzi na świecie staje się osobami niepełnosprawnymi z niedowładem kończyn, zaburzeniami równowagi czy czucia, zaburzeniami wyższych czynności nerwowych, takich jak komunikowanie się, pamięć, percepcja czy myślenie oraz zaburzeniami mowy o cechach afazji.

Cele rehabilitacji neurologicznej zależą od indywidualnego programu terapii, jaki został przyjęty wobec pacjenta. Doprowadzenie pacjenta do pełnej sprawności i do stanu zdrowia sprzed choroby/incydentu neurologicznego jest oczywiście celem nadrzędnym.

Niekiedy jednak za cel terapeutyczny trzeba przyjąć „tylko” powrót do sprawności umożliwiającej samodzielną egzystencję, ograniczenie dysfunkcji w przypadku chorób o przebiegu ostrym czy jak najdłuższe utrzymanie samodzielności w przypadku chorób przewlekle postępujących.

Dla pacjentów ważne jest normalne funkcjonowanie jako członek rodziny, społeczności, możliwość powrotu do codziennych czynności i funkcjonowania, powrót do pracy.


Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?


O skuteczności rehabilitacji neurologicznej w dużej mierze decydują trzy warunki. Rehabilitacja powinna być:

  • indywidualna
  • kompleksowa
  • skoordynowana

Każdy pacjent może mieć różne objawy, w różnym stopniu wpływające na codzienne funkcjonowanie i sprawność. Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój cechuje się więc indywidualnym podejściem do pacjenta, jego potrzeb, możliwości i przede wszystkim stanu zdrowia, ocenionego podczas wstępnego badania lekarza specjalisty neurologii lub rehabilitacji i obserwowanego w czasie późniejszej realizacji ustalonego po konsultacji planu leczenia.

Wszystkie problemy pacjenta: niedowłady kończyn, zaburzenia, choroby współistniejące – powinny być rehabilitowane i usprawniane. Na tym polega kompleksowość rehabilitacji neurologicznej, której składnikiem jest także rehabilitacja neuropsychologiczna czy rehabilitacja neurologopedyczna oraz indywidualne bądź grupowe ćwiczenia usprawniające, terapia ręki i terapia zajęciowa.

Nie bez znaczenia jest również stała opieka pielęgniarska i lekarska, z jakiej w ciągu całej doby mogą korzystać pacjenci. Dobry kontakt, przyjazna atmosfera oraz poczucie bezpieczeństwa stać się mogą dodatkową motywacją dla pacjenta w staraniu się o powrót do zdrowia.

Problem z poruszaniem się czy niedowład kończyn to, jak wspomniano, tylko część objawów, z jakimi zmaga się pacjent po udarze czy chorobie neurologicznej. Rehabilitacja neurologiczna dotyczy także innych zaburzeń: mowy, myślenia czy czucia, a nawet zaburzeń depresyjnych, które powinny być usprawniane. Z tej przyczyny w program rehabilitacji neurologicznej musi być zaangażowany cały zespół terapeutyczny, a jego działania powinny być skoordynowane.

W Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój do zespołu terapeutycznego należą:

  • neurolog,
  • fizjoterapeuta,
  • psycholog,
  • logopeda,
  • terapeuta zajęciowy,
  • pielęgniarka,
  • a niekiedy także pracownik socjalny.

Bardzo istotna jest tu wymiana informacji między specjalistami, a także współpraca z pacjentem i jego rodziną. W czasie pobytu w szpitalu, opiekun pacjenta, jak i sam pacjent biorą udział w prowadzonej w sposób ciągły edukacji, dotyczącej dalszego postępowania po powrocie pacjenta do domu. Rehabilitacja w warunkach domowych określona jest poprzez zakres i częstotliwość ćwiczeń, właściwą dietę czy sposób prowadzenia aktywności fizycznej, będących bardzo istotnym składnikiem zarówno w powrocie do sprawności, jak i prewencji wtórnej.


Rehabilitacja neurologiczna prywatnie


W Polsce działa wiele ośrodków rehabilitacyjnych, gdzie prowadzona jest rehabilitacja neurologiczna po udarze, wypadku czy chorobie neurologicznej. Szpital Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie to prywatna placówka, którą wyróżnia uzdrowiskowy charakter, zapewniający pacjentom kompleksową opiekę i dodatkowe zalety, niespotykane w tego typu ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju. Rehabilitacji sprzyja tu bowiem solankowy mikroklimat, mający właściwości lecznicze i terapeutyczne.

W Uzdrowisku Konstancin-Zdrój możliwa jest odpłatna rehabilitacja neurologiczna z indywidualnym i kompleksowym planem terapii, przynoszącym efekty i pozwalający na szybszy powrót do sprawności bez konieczności oczekiwania na skierowanie.

Specjalny pakiet NEURO jest dedykowany pacjentom, którzy chcą skorzystać z rehabilitacji neurologicznej prywatnie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. 7, 14 lub 21 dniowe turnusy rehabilitacyjne proponowane są w trzech wariantach, a plan rehabilitacji ustalany indywidualnie.

Rehabilitacja neurologiczna: cennik

rehabilitacja neurologiczna 1 - Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój
rehabilitacja neurologiczna
rehabilitacja neurologiczna
rehabilitacja neurologiczna 4 - Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój
rehabilitacja neurologiczna 5 - Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój
rehabilitacja neurologiczna

Porady z Uzdrowiska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------