Zielona energia
Pakiety

Pobyty Sanatoryjne i Uzdrowiskowe


refundowane przez Narodowy Fundusz ZdrowiaZasady przyjęcia na sanatoryjne leczenie lub uzdrowiskową rehabilitację

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój mogą Państwo skorzystać z:

 • sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych - pobyt trwa 21-dni, w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
 • uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny i w ramach zwolnienia lekarskiego.

Ile trwa pobyt?

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia. Pobyt trwa od 21 do 28 dni w zależności od rodzaju skierowania.

Skierowanie do uzdrowiska

Skierowanie do uzdrowiska może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Materiały do pobrania:

Następnie skierowanie należy wysłać do odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia (szpital, sanatorium, rehabilitacja szpitalna czy sanatoryjna).

Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, powinno być przesłane pocztą nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Dodatkowe informacje

 • Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji pokoi. Są one przydzielane każdemu kuracjuszowi po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Ponadto dla małżeństw jest możliwość udostępnienia pokoi 2-osobowych, jednakże warunkiem jest dostępność tychże pokoi w danym obiekcie.
 • W trakcie turnusu istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów (na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego bądź fizjoterapeuty) i usług rekreacyjnych świadczonych przez uzdrowisko.

Co należy zebrać ze sobą na turnus sanatoryjny/uzdrowiskowy?

Wyjeżdżając na rehabilitację należy pamiętać o zabraniu ze sobą:

 • potwierdzone przez oddział NFZ skierowanie na leczenie,
 • dowód tożsamości,
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wyniki badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z pobytem w uzdrowisku,
 • pieniądze - skierowanie z NFZ gwarantuje pokrycie tylko części kosztów, część samodzielnie pokrywa kuracjusz. Opłata uzależniona jest od stawki za 1 dzień pobytu (zróżnicowanej w zależności od standardu), mnożonej przez ilość dni trwania całego turnusu.
 • leki, które są stale przyjmowane przez kuracjusza,
 • strój sportowy niezbędny podczas zabiegów i ćwiczeń,
 • wygodne obuwie sportowe,
 • strój kąpielowy,
 • ręcznik (istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia na miejscu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------