Zielona energia
Pakiety

Pobyty Sanatoryjne i Uzdrowiskowe


refundowane przez Narodowy Fundusz ZdrowiaZasady przyjęcia na sanatoryjne leczenie lub uzdrowiskową rehabilitację

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój mogą Państwo skorzystać z:

  • sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych - pobyt trwa 21-dni, w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
  • uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny i w ramach zwolnienia lekarskiego.

Ile trwa pobyt?

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia. Pobyt trwa od 21 do 28 dni w zależności od rodzaju skierowania.

Skierowanie do uzdrowiska

Skierowanie do uzdrowiska może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Materiały do pobrania:

Następnie skierowanie należy wysłać do odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia (szpital, sanatorium, rehabilitacja szpitalna czy sanatoryjna).

Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, powinno być przesłane pocztą nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Dodatkowe informacje

  • Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji pokoi. Są one przydzielane każdemu kuracjuszowi po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Ponadto dla małżeństw jest możliwość udostępnienia pokoi 2-osobowych, jednakże warunkiem jest dostępność tychże pokoi w danym obiekcie.
  • W trakcie turnusu istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów (na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego bądź fizjoterapeuty) i usług rekreacyjnych świadczonych przez uzdrowisko.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------