Pakiety

Oddział Rehabilitacji KardiologicznejOddział Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi rehabilitację wczesną, zalecaną po przebytym zawale mięśnia sercowego, ostrych zespołach wieńcowych, pacjentów kardiochirurgicznych oraz chorych przewlekle z powodu zaburzeń krążenia.Kompleksowa rehabilitacja schorzeń kardiologicznych, jak również wtórna prewencja kardiologiczna rekomendowane są przez europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne.

Powinny one stanowić standardowe postępowanie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, w tym szczególnie po ostrym zespole wieńcowym i/lub rewaskularyzacji mięśnia sercowego (rewaskularyzacja to poszerzenie i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, ma ona na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia) oraz angioplastyce i pomostowaniu naczyń wieńcowych (angioplastyka to zabieg przezskórny polegający na poszerzeniu naczyń krwionośnych, które zostały zwężone lub zamknięte w wyniku choroby - najczęściej miażdżycy).

Pomimo intensywnego rozwoju oraz powszechnego stosowania inwazyjnych metod leczenia choroby wieńcowej, niestety nadal tylko niewielki odsetek pacjentów korzysta z rehabilitacji. Wyjaśniamy w skrócie czym jest rehabilitacja kardiologiczna i dlaczego jest tak istotna.

Na rehabilitację chorób serca składają się połączone i zindywidualizowane programy w zakresie farmakoterapii, aktywności fizycznej, opieki psychologicznej oraz edukacji dotyczącej ograniczenia wyników ryzyka i zmiany stylu życia. Wykazano, iż systematyczne ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn o 13%, ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 26%, a ryzyko hospitalizacji o 31% w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Edukacja zmniejsza ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn o 21%, ryzyko zawału serca o 37%, ryzyko hospitalizacji o 17%. Natomiast kompleksowa terapia kardiologiczna zmniejsza częstotliwość hospitalizacji z powodu niewydolności serca aż o 28%!.

Wyspecjalizowane oddziały rehabilitacji kardiologicznej, takie jak w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, ułatwiają stosowanie leczenia farmakologicznego, wdrożenie i utrzymanie zaleconych zmian stylu życia oraz poprawę jakości życia.

Dbajmy o swoje serce i żyjmy dłużej!

Opis działalności leczniczej Szpitala Rehabilitacji Kardiologicznej


W ramach NFZ:

Zarządzenie prezesa NFZ - załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 80/2013/DSOZ z dn. 16 grudnia 2013 r; załącznik do rozporządzenia Ministra zdrowia z dn.6 listopada 2013 r.

Wczesna rehabilitacja pacjentów kierowanych ze szpitali (z oddziałów kardiologicznych, internistycznych i kardiochirurgicznych/ oraz z poradni kardiologicznej po leczeniu ostrej fazy choroby):

 • zawał serca leczony angioplastyką wieńcową z implantacją stentu,
 • zawał serca powikłany niewydolnością serca,
 • angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu,
 • niestabilna choroba wieńcowa leczona angioplastyką wieńcową z implantacja stentu,
 • pomostowanie naczyń wieńcowych,
 • wszczepienie zastawek serca,
 • wszczepienie stymulatora serca
 • wszczepienie innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych
 • niewydolność serca

W ramach działalności komercyjnej:

 1. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych
 2. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ambulatoryjnych
 3. Późna rehabilitacja kardiologiczna
 4. Pobyty stacjonarne diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjne
 5. Pobyty ambulatoryjne diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjne
 6. Pakiety diagnostyczne internistyczno-kardiologiczne:
  • określanie czynników ryzyka chorób sercowo- naczyniowych,
  • diagnostyka nieinwazyjna internistyczna i kardiologiczna,
  • leczenie stabilnych stanów choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca
 7. Poradnia Kardiologiczna i Poradnia Leczenia Nadciśnienia tętniczego


Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza szpitala.

Szpital Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------