Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej


Rehabilitacja kardiologiczna w ramach skierowania z Narodowego Funduszu ZdrowiaZasady  przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój SA w ramach świadczenia medycznego „Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych”

Świadczenia z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, którym stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego.

Profilaktyka i leczenie chorób serca

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działanie medyczne, którego celem jest profilaktyka i leczenie chorób sercowo-naczyniowych. Umożliwia pacjentowi odzyskanie sprawności psychofizycznej, szybszy powrót do dotychczasowej aktywności życiowej i zawodowej oraz poprawę dalszego rokowania. Zmniejsza następstwa przebytych zdarzeń sercowych (jak np. zawał serca, niewydolność krążenia, przebyte operacje kardiochirurgiczne), ogranicza postępy choroby, poprawia jakość życia pacjenta, stymuluje regenerację mięśnia sercowego, ogranicza obszar uszkodzenia pozawałowego i niedokrwiennego, poprawia krążenie obwodowe i zmniejsza niedokrwienia, a w konsekwencji zmniejsza śmiertelności wynikającej z potencjalnych kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych.

W trakcie pobytu w Szpitalu ustalany jest program rehabilitacyjny, który dobierany jest indywidualnie przez lekarza na początku pobytu. Polega on na zróżnicowanych, dobranych indywidualnie treningach na cykloergometrach, bieżni, materacach i innych urządzeniach, a także ćwiczeniach interwałowych monitorowanych z nadzorem zapisu ekg, pomiarów ciśnienia i tętna, nad przebiegiem których czuwa profesjonalna i doświadczona kadra: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz pracowników administracyjnych.

Skierowanie na rehabilitację

Skierowanie  do leczenia w oddziale rehabilitacji mogą wystawić lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych:

 • kardiologicznych,
 • kardiochirurgicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,

w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych - lekarze specjaliści z  poradni:

 • kardiologicznej,
 • rehabilitacyjnej.

Na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych kierowani są pacjenci:

 • po zabiegach kardiochirurgicznych (by-passy, wady zastawkowe, tętniaki aorty, inne operacje kardiochirurgiczne) – przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby,
 • po zawałach serca, po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych z implantacją stentów – czas przyjęcia do 28 dni od zawału lub zabiegu interwencyjnego,
 • z niewydolnością serca oraz po innych zabiegach kardiologicznych i kardiochirurgicznych (po uzyskaniu kwalifikacji do rehabilitacji). Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

Rejestracja pacjenta na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej powinna nastąpić jak najszybciej, najlepiej bezpośrednio z oddziału szpitalnego bądź do 3 dni po opuszczeniu szpitala (pacjenta zgłasza szpital, rodzina pacjenta lub sam pacjent).

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie kolejki pacjentów oczekujących oraz zakwalifikowaniu do rehabilitacji.

Zasady przyjęcia pacjenta na rehabilitację

1. Dokumenty i informacje niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej:

  e-skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (4308), nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta, e-mail,
 • aktualna dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia będącego podstawą skierowania i schorzeń współistniejących - kserokopia lub czytelne skany np.

  - karty informacyjnej z pobytów szpitalnych (pobyt do 6 miesięcy wstecz)
  
- opisy zdjęć RTG, TK, rezonansu magnetycznego (wykonane do 6 miesięcy wstecz)


2. Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.

3. Dokumenty można składać:

 • wysyłając pocztą lub osobiście w Szpitalu Rehabilitacyjnym:

  Szpital Rehabilitacyjny
  ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
 • 
lub przesyłając skany dokumentów drogą mailową: kardiologia@uzdrowisko-konstancin.pl
  
(w treści maila należy podać numer swojego telefonu kontaktowego)


4. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy (art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).


5. Decyzję o przyjęciu na oddział podejmuje lekarz kwalifikujący. W przypadku braku wskazań do leczenia stacjonarnego następuje odmowa przyjęcia.

6. Zakwalifikowani do oddziału pacjenci na leczenie przyjmowani są według kolejki oczekujących. O terminie leczenia Szpital Rehabilitacyjny powiadamia:

 • pacjenta po zabiegu operacyjnym - drogą telefoniczną, w miarę posiadanych miejsc, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem leczenia,

 • pacjenta z kolejki stabilnej - drogą telefoniczną, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Zmiana terminu realizacji leczenia stacjonarnego

W przypadku istotnych wypadków losowych dokonuje się przesunięcia terminu przyjęcia (maksymalnie 3 razy) na najbliższy termin umożliwiający realizację świadczenia.

Skreślenie z listy oczekujących

W Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej dokonuje się skreślenia z listy oczekujących w przypadku:


 • powiadomienia przez pacjenta wpisanego na listę oczekujących o rezygnacji,

 • zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez Świadczeniodawcę,

 • niezgłoszenia się pacjenta do Oddziału w terminie bez podania uzasadnionej przyczyny lub w przypadku braku kontaktu z pacjentem.

Dodatkowe informacje

1. W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji kardiologicznej Szpital Rehabilitacyjny zapewnia zakwaterowanie w pokojach 2- lub 3-osobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi.

2. W przypadku zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp. należy niezwłocznie ten fakt zgłosić pod adres mailowy: kardiologia@uzdrowisko-konstancin.pl lub telefonicznie.

3. Informacje udzielane są pod nr telefonów stacjonarnych w dni robocze w godz. 8.00  -  16.00:

lub drogą mailową: kardiologia@uzdrowisko-konstancin.pl

Co należy zabrać ze sobą do Szpitala Rehabilitacyjnego na pobyt stacjonarny?

 • skierowanie na leczenie
 • dowód tożsamości
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego
 • wyniki badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z pobytem w uzdrowisku,
 • leki, które są stale przyjmowane przez kuracjusza,
 • strój sportowy niezbędny podczas zabiegów i ćwiczeń,
 • wygodne obuwie sportowe,
 • strój kąpielowy,
 • ręcznik (istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia na miejscu),
 • pieniądze na własne wydatki.

Szpital Rehabilitacyjny Uzdrowiska Konstancin-Zdrój

Szpital Rehabilitacyjny Uzdrowiska Konstancin to nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny, spełniający wszystkie niezbędne wymagania do świadczenia usług rehabilitacyjnych, zarówno dla pacjentów w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz w ramach przyjęć pacjentów komercyjnych.

Obiekt posiada:

 • w pełni wyposażoną w nowoczesny sprzęt bazę zabiegową,
 • w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt gabinety lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne,
 • klimatyzowane pokoje, każdy z pełnym węzłem sanitarnym, przystosowane do osób niepełnosprawnych, wyposażone dodatkowo w 32 calowe telewizory i nowe meble,
 • stołówkę,
 • kaplicę,
 • sklep z podstawowymi artykułami spożywczymi i przemysłowymi.