Dla Akcjonariuszy

Pakiety

Dla akcjonariuszyUzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
ul. Sue Ryder 1
05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP: 1230004427
REGON 000288320

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000419686

Wysokość kapitału zakładowego 24,307,500.00 zł

Biuro Zarządu
ul. Mostowa 5
05-510 Konstancin-Jeziorna
Sekretariat Biura Zarządu (8:00-16:00):
tel. 22 484 28 01, kom. 667 771 168
sekretariat.ukz@mailuzdrowiska.pl

Statut Uzdrowiska
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------