Dla akcjonariuszy- Uzdrowisko Konstancin-Zdrój


"UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ" SA

ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna NIP: 1230004427
REGON: 000288320
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000419686
Wysokość kapitału zakładowego 34,387,500.00 zł


Prezes Zarządu: Maciej Markowski

Wiceprezes Zarządu: Janusz Śmielak
BIURO ZARZĄDU ul. Mostowa 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Sekretariat Biura Zarządu (8:00-16:00)
tel.: +48 22 484 28 01
tel.: +48 667 771 168
e-mail: sekretariat.ukz@mailuzdrowiska.plOgłoszenia dla Akcjonariuszy


Brak aktualnych ogłoszeń.