Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowychNazwa programu/funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Nazwa zadania inwestycyjnego: Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Wartość dofinansowania: 898 140 zł
Całkowita wartość zadania: 1 057 880 zł

Krótki opis zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa udzielania stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz dostępności tych świadczeń w związku z COVID-19, na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój SA.

Planowany okres realizacji zadania: 2021 r.