Pakiety

Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży


Od 1 marca 2020 roku Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA rozszerzyło swoją działalność o nową jednostkę medyczną - Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży.

Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń z zakresu opieki dziennej psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów dziecka.

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież w wieku 14-18 lat. Osoby pełnoletnie mogą być leczone na oddziale jeśli są uczniami szkoły dziennej i posiadają ważną legitymację szkolną.

Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży przyjmuje Pacjentów w trybie planowym, co oznacza, że Pacjenci powinni posiadać skierowanie do ww. Oddziału, na podstawie którego wyznaczony zostanie termin przyjęcia. Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, np. psychiatrę, pediatrę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Na skierowaniu obowiązują kody ICD-10: F00–F09 (z wyłączeniem otępienia w chorobie Alzheimera), F20-F29, F30-F39, F40-F48, F50, F70-F79, F80-F89, F90-F98.

Pobyt w Oddziale dotyczy leczenia m.in. takich zaburzeń, jak:

- zaburzenia depresyjne,
- zaburzenia lękowe,
- zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
- zaburzenia odżywiania,
- zaburzenia rozwoju psychicznego,
- zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,
- zaburzenia psychotyczne.

Do leczenia w Oddziale Dziennym nie kwalifikują się pacjenci z czynną agresją, którą zagrażają sobie lub otoczeniu.

Czas pobytu w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym dla Dzieci i Młodzieży uzależniony jest od potrzeb indywidualnych pacjenta i wynosi od 10 do 217 dni.

Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -16.00. W tym czasie realizowany jest program terapeutyczny oraz obowiązek szkolny. Pacjenci mają zapewniony obiad o godz. 13.30 – 14:00, można we własnym zakresie przynosić drugie śniadanie i podwieczorek.

Samodzielne przychodzenie oraz opuszczanie Oddziału jest możliwe po ustaleniu z lekarzem prowadzącym, przy pisemnej zgodzie rodziców.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkującej nieobecnością pacjenta w Oddziale, rodzice/ opiekunowie powinni niezwłocznie poinformować o tym personel Oddziału.

Skierowania do Oddziału Psychiatrycznego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży prosimy kierować:

- pod adres: Szpital Rehabilitacyjny ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
- mailowo: psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl lub izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.pl.

Szczegółowe informacje na temat przyjęcia do Oddziału można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem 22 484-28-63, 22 484-28-64, 667-651-528 lub za pośrednictwem ww. adresów mailowych.

Diagnostyka i leczenie

Młodzi Pacjenci są objęci profesjonalną opieką lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów oraz pielęgniarek.

Leczenie obejmuje zindywidualizowany program terapeutyczny, w skład którego wchodzi:

- badanie psychiatryczne,
- diagnoza psychologiczna,
- opieka lekarza psychiatry dzieci i młodzieży,
- opieka pielęgniarska,
- terapia indywidualna, rodziny oraz grupowa dostosowana do potrzeb pacjenta,
- opieka terapeutyczna,
- oddziaływania wychowawcze,
- pomoc dietetyka i fizjoterapeuty,
- leczenie farmakologiczne.

W ramach opieki terapeutycznej prowadzone warsztaty terapeutyczne, m.in. Trening Poznania Społecznego, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Mentalny oraz zajęcia terapeutyczne (m.in. arteterapia, bajkoterapia, psychoedukacja, terapia zajęciowa), uzupełniane o treningi relaksacyjne, terapię ruchową pogadanki / konsultacje dotyczące zasad zdrowego odżywiania się oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia.Pacjenci Oddziału mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych.Wszystkich chętnych - osoby prywatne i firmy, - którzy chcą wspomóc nasz Odział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży darowizną finansową lub rzeczową zapraszamy do współpracy:
kontakt:
Agnieszka Grzeszczyk – dyrektor ds. medycznych
e – mail: sekretariat.ukz@mailuzdrowiska.pl
tel. 22 484 28 01, kom. 667 771 168 (8:00-16:00)

Zobacz więcejSzkoła specjalna
oddzial psychiatrii dzieciecej
Szkoła specjalna
Szkoła specjalna
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy warszawa 2
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy warszawa 3
Szkoła specjalna

Oddział Psychiatryczny
dla dzieci i młodzieży
(pobyty stacjonarne/poradnia dzienna)
tel.: +48 22 484 28 63 lub +48 22 28 64
(pn. – pt. w godz. od 8:00 – 16:00)
tel. kom.: +48 667 651 528
(pn. – pt. w godz. od 8:00 – 16:00)
psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.plPatronujemy akcji
#terapiatoNIEwstyd
terapia to nie wstyd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------