Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie


Od 1 marca 2020 roku Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA rozszerzyło swoją działalność o nową jednostkę medyczną - Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży.

Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń z zakresu opieki dziennej psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów dziecka.

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież w wieku 14-18 lat. Osoby pełnoletnie mogą być leczone na oddziale jeśli są uczniami szkoły dziennej i posiadają ważną legitymację szkolną.

Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży przyjmuje Pacjentów w trybie planowym, co oznacza, że Pacjenci powinni posiadać skierowanie do ww. Oddziału, na podstawie którego wyznaczony zostanie termin przyjęcia. Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, np. psychiatrę, pediatrę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Na skierowaniu obowiązują kody ICD-10: F00–F09 (z wyłączeniem otępienia w chorobie Alzheimera), F20-F29, F30-F39, F40-F48, F50, F70-F79, F80-F89, F90-F98.

Pobyt w Oddziale dotyczy leczenia m.in. takich zaburzeń, jak:

- zaburzenia depresyjne,
- zaburzenia lękowe,
- zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
- zaburzenia odżywiania,
- zaburzenia rozwoju psychicznego,
- zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,
- zaburzenia psychotyczne.

Do leczenia w Oddziale Dziennym nie kwalifikują się pacjenci z czynną agresją, którą zagrażają sobie lub otoczeniu.

Czas pobytu w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym dla Dzieci i Młodzieży uzależniony jest od potrzeb indywidualnych pacjenta i wynosi od 10 do 217 dni.

Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -16.00. W tym czasie realizowany jest program terapeutyczny oraz obowiązek szkolny. Pacjenci mają zapewniony obiad o godz. 13.30 – 14:00, można we własnym zakresie przynosić drugie śniadanie i podwieczorek.

Samodzielne przychodzenie oraz opuszczanie Oddziału jest możliwe po ustaleniu z lekarzem prowadzącym, przy pisemnej zgodzie rodziców.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkującej nieobecnością pacjenta w Oddziale, rodzice/ opiekunowie powinni niezwłocznie poinformować o tym personel Oddziału.

Skierowania do Oddziału Psychiatrycznego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży prosimy kierować:

- pod adres: Szpital Rehabilitacyjny ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
- mailowo: psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl lub izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.pl.

Szczegółowe informacje na temat przyjęcia do Oddziału można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem 22 484-27-94, 667-651-528 lub za pośrednictwem ww. adresów mailowych.

Diagnostyka i leczenie

Młodzi Pacjenci są objęci profesjonalną opieką lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów oraz pielęgniarek.

Leczenie obejmuje zindywidualizowany program terapeutyczny, w skład którego wchodzi:

- badanie psychiatryczne,
- diagnoza psychologiczna,
- opieka lekarza psychiatry dzieci i młodzieży,
- opieka pielęgniarska,
- terapia indywidualna, rodziny oraz grupowa dostosowana do potrzeb pacjenta,
- opieka terapeutyczna,
- oddziaływania wychowawcze,
- pomoc dietetyka i fizjoterapeuty,
- leczenie farmakologiczne.

W ramach opieki terapeutycznej prowadzone warsztaty terapeutyczne, m.in. Trening Poznania Społecznego, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Mentalny oraz zajęcia terapeutyczne (m.in. arteterapia, bajkoterapia, psychoedukacja, terapia zajęciowa), uzupełniane o treningi relaksacyjne, terapię ruchową pogadanki / konsultacje dotyczące zasad zdrowego odżywiania się oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia.Pacjenci Oddziału mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych.


Oddział Psychiatryczny
dla dzieci i młodzieży
(poradnia dzienna)
tel.: +48 22 484 27 94 lub +48 667 651 528
(pn. – pt. w godz. od 8:00 – 16:00)
psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.pl
Wytyczne dotyczące kontaktów z rodzicami / opiekunamiBEZPŁATNY PROGRAM
dla dzieci i młodzieży 12-21 lat

depresja u nastolatkow


Patronujemy akcji
#terapiatoNIEwstyd

Wytyczne Dyrekcji Szpitala dotyczące kontaktów z rodzicami / opiekunami


Szanowni Państwo,w trosce o przejrzystość i ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwem a personelem Oddziału, przekazujemy informacje, 
z którymi prosimy się zapoznać:

 1. Godziny na kontakt lekarzy prowadzących/psychoterapeutów z rodzicami/opiekunami to dni powszednie w godz. 13:00-14:00. Prosimy pamiętać, iż na Oddziale przebywa wielu pacjentów, których rodzice/opiekunowie potrzebują kontaktu z lekarzem.
 2. Dochowamy wszelkich starań, aby pierwszy kontakt z rodzicami/opiekunami odbył się w następnym dniu powszednim po przyjęciu pacjenta na Oddział, jednakże czasami może być to trudne z uwagi na liczbę pacjentów przyjmowanych podczas ostrych dyżurów.
 3. Kolejne kontakty z rodzicami / opiekunami będą odbywać się minimum raz w tygodniu (lub częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba), w dniu ustalonym z lekarzem prowadzącym.

 4. Kontakty psychoterapeuty prowadzącego z rodzicami/ opiekunami będą odbywać się minimum raz w tygodniu (lub częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba), w dniu ustalonym z psychoterapeutą prowadzącym.

 5. Poza przedstawionymi powyżej zasadami kontaktu, personel Oddziału będzie się z Państwem kontaktował w każdej - wymagającej tego z medycznego punktu widzenia - sytuacji związanej z pacjentem Oddziału.
 6. Odwiedziny rodziców/opiekunów odbywają się w dniach, w których nie mamy ostrego dyżuru, tj. w dni powszednie od 16.00 do 17.30, w weekendy 10.00 – 13.00 oraz 15.00. – 17.30 oraz w zależności od sytuacji panującej na Oddziale i wymagają wcześniejszego umówienia, najlepiej za pośrednictwem sekretariatu Oddziału. Odwiedziny trwają do 30 min. i jednoczasowo przyjmujemy odwiedziny u maksymalnie 4 pacjentów.
 7. Chcielibyśmy też zwrócić Państwa uwagę na to, że czas odwiedzin jest trudny dla Oddziału z uwagi na emocje, ale też niebezpieczne sytuacje (np. związane w wnoszeniem na teren Oddziału niebezpiecznych przedmiotów, umożliwianiem pacjentom palenia papierosów czy brakiem kontroli podczas spacerów umożliwiających ucieczkę), których wystąpieniu musimy przeciwdziałać. Bardzo prosimy Państwa zatem o dobrą współpracę i stosowanie się do wskazówek i zaleceń personelu Oddziału.
 8. Upraszamy także, aby osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów.

Numery telefonów

 1. 22 484 27 94
 2. Lekarze: 22 484 27 91, 22 484 27 92, 22 484 27 85
 3. Psycholodzy: 22 484 28 18, 22 484 28 23