Zielona energia
Pakiety

Poradnia kardiologicznaW ramach Poradni oferujemy możliwość skorzystania z następujących badań i konsultacji:


  • specjalistyczne konsultacje kardiologiczne
  • nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna
  • EKG spoczynkowe
  • Holter EKG, 24 godz.
  • Holter RR, 24 godz.
  • badanie echokardiograficzne
  • diagnostyka laboratoryjna
  • konsultacje dietetyczne


Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza.

Szpital Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------