Pakiety

Poradnia kardiologicznaW ramach Poradni oferujemy możliwość skorzystania z następujących badań i konsultacji:


 • specjalistyczne konsultacje kardiologiczne
 • specjalistyczne konsultacje hipertensjologiczne
 • nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna
 • EKG spoczynkowe
 • 24-, 48-, 72- godzinne badanie EKG metodą Holtera (Holter EKG) – 3 i 12 odpr.
 • 24- godzinny pomiar ciśnienia tętniczego metodą Holtera (Holter RR)
 • badanie echokardiograficzne
 • test wysiłkowy na bieżni
 • rehabilitacja kardiologiczna
 • diagnostyka laboratoryjna
 • konsultacje dietetyczne


Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza szpitala.

Szpital Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------