Pakiety

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży


20 sierpnia 2018 r. rozpoczął działalność Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacji przy ul. Sue Ryder 1 w Konstancinie-Jeziornej.

Oddział ten udziela świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodzin. Młodzi Pacjenci będą objęci profesjonalną opieką lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów oraz psychologów. W trakcie pobytu Pacjentów na Oddziale przeprowadzana jest diagnoza oraz tworzony jest indywidualny program terapeutyczny. Metody diagnostyczne obejmują m.in. badanie psychiatryczne, diagnozę psychologiczną (ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości), podstawowe badania laboratoryjne oraz EKG, EEG.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży przyjmuje Pacjentów w trybie planowanym. Do Oddziału są przyjmowane osoby od 15 do 18 r.ż., natomiast osoby pełnoletnie mogą być leczone w Oddziale tylko wówczas, gdy są uczniami dziennej szkoły i posiadają ważną legitymację szkolną. Podczas hospitalizacji Pacjenci będą mieli możliwość realizowania obowiązku szkolnego.

Skierowania do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży prosimy kierować na adres: Szpital Rehabilitacji ul. Sue Ryder 1 w Konstancinie-Jeziornej, tel. 22 484 28 63 lub 64; lub wysyłać na adres: izbaprzyjeć@uzdrowisko-konstancin.pl.

Na skierowaniu na leczenie obowiązują kody ICD-10: Z03, F 01 - F 99.