Zielona energia
Pakiety

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży


Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów dziecka.

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież w wieku 14-18 lat. Osoby pełnoletnie mogą być leczone na oddziale jeśli są uczniami szkoły dziennej i posiadają ważną legitymację szkolną.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży przyjmuje Pacjentów w trybie planowym, co oznacza, że Pacjenci powinni posiadać skierowanie do szpitala, na podstawie którego wyznaczony zostanie termin hospitalizacji. Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, np. psychiatrę, pediatrę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na druku Skierowanie do oddziału psychiatrycznego.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania lekarskiego, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni od tego badania. Okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem, że Pacjent został wpisany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

Na skierowaniu obowiązują kody ICD-10: F00 - F99, Z03.

Hospitalizacja dotyczy leczenia m.in. takich zaburzeń, jak:

- schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii,
- zaburzenia afektywne: dwubiegunowe, depresyjne,
- zaburzenia lękowe: fobie, nerwica natręctw, reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne,
- zaburzenia odżywiania,
- zaburzenia osobowości,
- upośledzenie umysłowe: lekkie, umiarkowane,
- zaburzenia neuro (m.in. zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwoju intelektualnego).

Czas pobytu w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży uzależniony jest od potrzeb indywidualnych pacjenta i wynosi od 10 do 84 dni.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, jako jedna z kilku placówek w woj. mazowieckim, przyjmuje także pacjentów w trybie "ostro dyżurowym".

Skierowania do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży prosimy kierować:

- pod adres: Szpital Rehabilitacyjny ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
- mailowo: psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl lub izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.pl.

Szczegółowe informacje na temat przyjęcia do Oddziału można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16 pod numerem 22 484-27-94, 667-651-528 lub za pośrednictwem ww. adresów mailowych.

Diagnostyka i leczenie

Młodzi Pacjenci są objęci profesjonalną opieką lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów oraz pielęgniarek. W trakcie pobytu Pacjentów na Oddziale przeprowadzana jest diagnoza oraz tworzony jest indywidualny program terapeutyczny.

Leczenie poprzedza kompleksowa diagnostyka, która obejmuje m.in.:

- badanie psychiatryczne,
- diagnozę psychologiczną (ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości),
- podstawowe badania laboratoryjne oraz EKG, EEG,
- ogólna diagnostyka pediatryczna oraz neurologiczna.

Leczenie obejmuje zindywidualizowany program terapeutyczny, w skład którego wchodzi:

- opieka lekarza psychiatry dzieci i młodzieży,
- opieka pielęgniarska,
- terapia indywidualna, rodziny oraz grupowa, dostosowana do potrzeb pacjenta,
- opieka terapeutyczna,
- oddziaływania wychowawcze,
- pomoc dietetyka i fizjoterapeuty,
- leczenie farmakologiczne.

W ramach opieki terapeutycznej będą prowadzone warsztaty terapeutyczne, m.in. Trening Poznania Społecznego, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Mentalny oraz zajęcia terapeutyczne (arteterapia, bank-terapia, grupa gender psychoedukacja, psychorysunek, socjoterapia, terapia zajęciowa), uzupełniane o treningi relaksacyjne, terapię ruchową, pogadanki / konsultacje dotyczące zasad zdrowego odżywiania się oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Obecnie w ramach hospitalizacji wprowadzane są dwa programy terapeutyczne w szczególności dedykowane nastolatkom z zaburzeniami odżywiania (osoby z niedowagą, jak i nadwagą) oraz zaburzeniami nastroju z towarzyszącymi samookaleczeniami.

Zapewniamy bardzo komfortowe warunki pobytu leczniczego w doskonale przystosowanych do tego pomieszczeniach. Pacjenci, pod opieką osób upoważnionych, mają także dostęp do terenu, przeznaczonego na cele terapeutyczno-rekreacyjne.

Pacjenci Oddziału mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych.


Oddział Psychiatryczny
dla dzieci i młodzieży
(pobyty stacjonarne)
tel.: +48 22 484 27 94 lub +48 667 651 528
(pn. – pt. w godz. od 8:00 – 16:00)
psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.pl
Wytyczne dotyczące kontaktów z rodzicami / opiekunami#niebójsiędepresji #niewstydźsiędepresji #stawczoładepresji
Program dla młodzieży 12-21 lat
depresja u mlodziezy


Patronujemy akcji
#terapiatoNIEwstyd
terapia to nie wstyd

Wytyczne Dyrekcji Szpitala dotyczące kontaktów z rodzicami / opiekunami


Szanowni Państwo,w trosce o przejrzystość i ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwem a personelem Oddziału, przekazujemy informacje, 
z którymi prosimy się zapoznać:

 1. Godziny na kontakt lekarzy prowadzących/psychoterapeutów z rodzicami/opiekunami to dni powszednie w godz. 13:00-14:00. Prosimy pamiętać, iż na Oddziale przebywa wielu pacjentów, których rodzice/opiekunowie potrzebują kontaktu z lekarzem.
 2. Dochowamy wszelkich starań, aby pierwszy kontakt z rodzicami/opiekunami odbył się w następnym dniu powszednim po przyjęciu pacjenta na Oddział, jednakże czasami może być to trudne z uwagi na liczbę pacjentów przyjmowanych podczas ostrych dyżurów.
 3. Kolejne kontakty z rodzicami / opiekunami będą odbywać się minimum raz w tygodniu (lub częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba), w dniu ustalonym z lekarzem prowadzącym.

 4. Kontakty psychoterapeuty prowadzącego z rodzicami/ opiekunami będą odbywać się minimum raz w tygodniu (lub częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba), w dniu ustalonym z psychoterapeutą prowadzącym.

 5. Poza przedstawionymi powyżej zasadami kontaktu, personel Oddziału będzie się z Państwem kontaktował w każdej - wymagającej tego z medycznego punktu widzenia - sytuacji związanej z pacjentem Oddziału.
 6. Odwiedziny rodziców/opiekunów odbywają się w dniach, w których nie mamy ostrego dyżuru, tj. w dni powszednie od 16.00 do 17.30, w weekendy 10.00 – 13.00 oraz 15.00. – 17.30 oraz w zależności od sytuacji panującej na Oddziale i wymagają wcześniejszego umówienia, najlepiej za pośrednictwem sekretariatu Oddziału. Odwiedziny trwają do 30 min. i jednoczasowo przyjmujemy odwiedziny u maksymalnie 4 pacjentów.
 7. Chcielibyśmy też zwrócić Państwa uwagę na to, że czas odwiedzin jest trudny dla Oddziału z uwagi na emocje, ale też niebezpieczne sytuacje (np. związane w wnoszeniem na teren Oddziału niebezpiecznych przedmiotów, umożliwianiem pacjentom palenia papierosów czy brakiem kontroli podczas spacerów umożliwiających ucieczkę), których wystąpieniu musimy przeciwdziałać. Bardzo prosimy Państwa zatem o dobrą współpracę i stosowanie się do wskazówek i zaleceń personelu Oddziału.
 8. Upraszamy także, aby osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów.

Numery telefonów

 1. 22 484 27 94
 2. Lekarze: 22 484 27 91, 22 484 27 92, 22 484 27 85
 3. Psycholodzy: 22 484 28 18, 22 484 28 23
Wszystkich chętnych - osoby prywatne i firmy, - którzy chcą wspomóc nasz Odział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży darowizną finansową lub rzeczową zapraszamy do współpracy:
kontakt:
e – mail: sekretariat.ukz@mailuzdrowiska.pl
tel. 22 484 28 01, kom. 667 771 168 (8:00-16:00)

Zobacz więcejSzkoła specjalna
oddzial psychiatrii dzieciecej
Szkoła specjalna
Szkoła specjalna
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy warszawa 2
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy warszawa 3
Szkoła specjalna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------