Pakiety

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży


Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów dziecka.

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież w wieku 14-18 lat. Osoby pełnoletnie mogą być leczone na oddziale jeśli są uczniami szkoły dziennej i posiadają ważną legitymację szkolną.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży przyjmuje Pacjentów w trybie planowym, co oznacza, że Pacjenci powinni posiadać skierowanie do szpitala, na podstawie którego wyznaczony zostanie termin hospitalizacji. Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, np. psychiatrę, pediatrę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na druku Skierowanie do oddziału psychiatrycznego.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania lekarskiego, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni od tego badania. Okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem, że Pacjent został wpisany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

Na skierowaniu obowiązują kody ICD-10: F00 - F99, Z03.

Hospitalizacja dotyczy leczenia m.in. takich zaburzeń, jak:

- schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii,
- zaburzenia afektywne: dwubiegunowe, depresyjne,
- zaburzenia lękowe: fobie, nerwica natręctw, reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne,
- zaburzenia odżywiania,
- zaburzenia osobowości,
- upośledzenie umysłowe: lekkie, umiarkowane,
- zaburzenia neuro (m.in. zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwoju intelektualnego).

Czas pobytu w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży uzależniony jest od potrzeb indywidualnych pacjenta i wynosi od 10 do 84 dni.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, jako jedna z kilku placówek w woj. mazowieckim, przyjmuje także pacjentów w trybie "ostro dyżurowym".

Skierowania do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży prosimy kierować:

- pod adres: Szpital Rehabilitacyjny ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
- mailowo: psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl lub izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.pl.

Szczegółowe informacje na temat przyjęcia do Oddziału można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16 pod numerem 22 484-28-63, 22 484-28-64, 667-651-528 lub za pośrednictwem ww. adresów mailowych.

Diagnostyka i leczenie

Młodzi Pacjenci są objęci profesjonalną opieką lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów oraz pielęgniarek. W trakcie pobytu Pacjentów na Oddziale przeprowadzana jest diagnoza oraz tworzony jest indywidualny program terapeutyczny.

Leczenie poprzedza kompleksowa diagnostyka, która obejmuje m.in.:

- badanie psychiatryczne,
- diagnozę psychologiczną (ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości),
- podstawowe badania laboratoryjne oraz EKG, EEG,
- ogólna diagnostyka pediatryczna oraz neurologiczna.

Leczenie obejmuje zindywidualizowany program terapeutyczny, w skład którego wchodzi:

- opieka lekarza psychiatry dzieci i młodzieży,
- opieka pielęgniarska,
- terapia indywidualna, rodziny oraz grupowa, dostosowana do potrzeb pacjenta,
- opieka terapeutyczna,
- oddziaływania wychowawcze,
- pomoc dietetyka i fizjoterapeuty,
- leczenie farmakologiczne.

W ramach opieki terapeutycznej będą prowadzone warsztaty terapeutyczne, m.in. Trening Poznania Społecznego, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Mentalny oraz zajęcia terapeutyczne (arteterapia, bank-terapia, grupa gender psychoedukacja, psychorysunek, socjoterapia, terapia zajęciowa), uzupełniane o treningi relaksacyjne, terapię ruchową, pogadanki / konsultacje dotyczące zasad zdrowego odżywiania się oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Obecnie w ramach hospitalizacji wprowadzane są dwa programy terapeutyczne w szczególności dedykowane nastolatkom z zaburzeniami odżywiania (osoby z niedowagą, jak i nadwagą) oraz zaburzeniami nastroju z towarzyszącymi samookaleczeniami.

Zapewniamy bardzo komfortowe warunki pobytu leczniczego w doskonale przystosowanych do tego pomieszczeniach. Pacjenci, pod opieką osób upoważnionych, mają także dostęp do terenu, przeznaczonego na cele terapeutyczno-rekreacyjne.

Pacjenci Oddziału mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych.Wszystkich chętnych - osoby prywatne i firmy, - którzy chcą wspomóc nasz Odział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży darowizną finansową lub rzeczową zapraszamy do współpracy:
kontakt:
Agnieszka Grzeszczyk – dyrektor ds. medycznych
e – mail: sekretariat.ukz@mailuzdrowiska.pl
tel. 22 484 28 01, kom. 667 771 168 (8:00-16:00)

Zobacz więcejSzkoła specjalna
oddzial psychiatrii dzieciecej
Szkoła specjalna
Szkoła specjalna
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy warszawa 2
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy warszawa 3
Szkoła specjalna

Oddział Psychiatryczny
dla dzieci i młodzieży
(pobyty stacjonarne/poradnia dzienna)
tel.: +48 22 484 28 63 lub +48 22 28 64
(pn. – pt. w godz. od 8:00 – 16:00)
tel. kom.: +48 667 651 528
(pn. – pt. w godz. od 8:00 – 16:00)
psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.plPatronujemy akcji
#terapiatoNIEwstyd
terapia to nie wstyd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------