Pakiety

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

home eco sep2 - Oddział psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym przy ul. Sue Ryder 1 w Konstancinie-Jeziornie przyjmuje młodych pacjentów w trybie planowym.

Oddział ten udziela świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów dziecka.

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież w wieku 14-18 lat. Osoby pełnoletnie mogą być leczone na oddziale jeśli są uczniami szkoły dziennej i posiadają ważną legitymację szkolną.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży przyjmuje Pacjentów w trybie planowym, co oznacza, że Pacjenci powinni posiadać skierowanie do szpitala, na podstawie którego wyznaczony zostanie termin hospitalizacji. Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, np. psychiatrę, pediatrę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na druku Skierowanie do oddziału psychiatrycznego.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania lekarskiego, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni od tego badania. Okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem, że Pacjent został wpisany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

Na skierowaniu obowiązują kody ICD-10: F00 – F99, Z03.

Hospitalizacja dotyczy leczenia m.in. takich zaburzeń, jak:

– schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii,
– zaburzenia afektywne: dwubiegunowe, depresyjne,
– zaburzenia lękowe: fobie, nerwica natręctw, reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne,
– zaburzenia odżywiania,
– zaburzenia osobowości,
– upośledzenie umysłowe: lekkie, umiarkowane,
– zaburzenia neuro (m.in. zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwoju intelektualnego).

Skierowania do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży prosimy kierować:

– pod adres: Szpital Rehabilitacyjny ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
– lub wysyłać mailem pod adres: psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl.

Szczegółowe informacje na temat przyjęcia do Oddziału można uzyskać pod numerem (22) 484-28-63.

Diagnostyka i leczenie

Młodzi Pacjenci są objęci profesjonalną opieką lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów oraz psychologów. W trakcie pobytu Pacjentów na Oddziale przeprowadzana jest diagnoza oraz tworzony jest indywidualny program terapeutyczny.

Leczenie poprzedza kompleksowa diagnostyka, która obejmuje m.in.:

– badanie psychiatryczne,
– diagnozę psychologiczną (ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości),
– podstawowe badania laboratoryjne oraz EKG, EEG,
– ogólna diagnostyka pediatryczna oraz neurologiczna.

Leczenie obejmuje zindywidualizowany program terapeutyczny, w skład którego wchodzi:

– diagnoza psychiatryczna oraz opieka lekarza psychiatry dzieci i młodzieży,
– terapia indywidualna oraz grupowa,
– opieka dietetyka,
– pomoc fizjoterapeuty.

W ramach opieki terapeutycznej będą prowadzone warsztaty terapeutyczne, m.in. Trening Poznania Społecznego, Trening Komunikacji, Trening Uważności oraz warsztaty dotyczące zasad zdrowego odżywiania się. Zajęcia terapeutyczne (grupowe i indywidualne) uzupełnianie są o relaksacje i warsztaty terapii zajęciowej.

Obecnie w ramach hospitalizacji wprowadzane są dwa programy terapeutyczne w szczególności dedykowane nastolatkom z zaburzeniami odżywiania (osoby z niedowagą, jak i nadwagą) oraz zaburzeniami nastroju z towarzyszącymi samookaleczeniami.

Zapewniamy bardzo komfortowe warunki pobytu leczniczego w doskonale przystosowanych do tego pomieszczeniach. Pacjenci, pod opieką osób upoważnionych, mają także dostęp do terenu, przeznaczonego na cele terapeutyczno-rekreacyjne.

Od września br. Pacjenci Oddziału będą mogli realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w nowouruchomionym Zespole Szkół Specjalnych.

oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy warszawa 2 611x1024 - Oddział psychiatryczny
oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy warszawa 3 611x1024 - Oddział psychiatryczny