Zielona energia

“Zrozum-MY się”: Uzdrowisko Konstancin-Zdrój z programem dla młodzieży

Pakiety
world travel show 80x80 - "Zrozum-MY się": Uzdrowisko Konstancin-Zdrój z programem dla młodzieży
V edycja World Travel Show za nami
21 października 2019
lubsenior 80x80 - "Zrozum-MY się": Uzdrowisko Konstancin-Zdrój z programem dla młodzieży
Grupa Uzdrowisk Polskich na targach LUBSENIOR
30 października 2019

“Zrozum-MY się” – pod takim hasłem Uzdrowisko Konstancin-Zdrój prowadzić będzie szkolenia z zakresu promocji zdrowia psychicznego dla młodzieży z województwa mazowieckiego.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA realizuje działania edukacyjno-informacyjne z zakresu promocji zdrowia psychicznego, skierowane do młodzieży z województwa mazowieckiego, finansowane przez Województwo Mazowieckie.

Informacje o programie:

Grupa docelowa:

 • 1000 uczniów uczęszczających do szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego

Czas trwania:

 • od października 2019 r. do czerwca 2020 r.
 • zajęcia prowadzone będą w formie prelekcji, dyskusji, wykładów
 • zajęcia mogą trwać nie mniej niż 135 minut

Cel:

 • promocja zdrowia psychicznego poprzez przeprowadzenie zajęć na temat zaburzeń psychicznych i promocji zdrowia psychicznego
 • przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych

Omawiane zagadnienia

 • Czym są emocje i ich wpływ na zdrowie
 • Rola stresu w wywoływaniu problemów psychicznych oraz sposoby radzenia sobie z nim
 • Przejawy dyskryminacji i znaczenie stereotypów
 • Radzenie sobie z różnymi formami agresji rówieśniczej
 • Wpływ presji rówieśniczej i mediów społecznościowych na poczucie własnej wartości
 • Opieranie się presji podejmowania zachowań ryzykownych
 • Stygmatyzowanie osób z problemami psychicznymi
 • Dostrzeganie problemów natury psychicznej u siebie i osób z otoczenia
 • Najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące u młodzieży i młodych dorosłych, w tym zaburzenia nastroju i depresja oraz uzależnienia (dopalacze)
 • Różnice pomiędzy psychologiem, terapeutą a psychiatrią
 • Informacje, gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku dostrzeżenia u siebie lub u kogoś objawów zagrażających zdrowiu psychicznemu

Realizacja akcji:

 • wykwalifikowany personel Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży zlokalizowany w Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA przy Szpitalu Rehabilitacyjnym
depresja u młodzieży

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------