Zielona energia

Akademia Świadomego Rodzica – zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla rodziców

Pakiety
turnusy psychoedukacyjne dla dzieci 80x80 - Akademia Świadomego Rodzica - zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla rodziców
Bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców
28 czerwca 2022
depresja u mlodziezy
Od 1 lipca działa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
10 sierpnia 2022

Zapraszamy rodziców/ opiekunów do uczestnictwa w projekcie “Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie wspierania więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem oraz wzmocnienia poczucia kompetencji rodzicielskiej”, który Uzdrowisko Konstancin-Zdrój organizuje we współpracy z Fundacją “Terapia to nie wstyd”.

Celem naszego projektu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów dot. psychorozwoju dzieci, roli uczuć, emocji i stresu i ich wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz radzenia sobie z trudnościami w codziennym życiu rodziny.

Kto może wziąć udział w zajęciach?

W zajęciach mogą brać udział rodzice/opiekunowie pacjentów z terenu województwa mazowieckiego Oddziału Stacjonarnego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, prowadzonych przez Uzdrowisko Konstancin Zdrój SA.

Kiedy i gdzie odbywać będą się spotkania dla rodziców?

Działania prowadzone będą w formie jednego spotkania dla każdej grupy, trwającego 45-60 minut i będą się odbywały w formie warsztatów obejmujących pogadankę, dyskusję oraz ćwiczenia. Na każde spotkanie zapraszamy max. 25 osób.

Zajęcia prowadzone będą w sali “Tężnia” w obiekcie EVA Park Life & SPA w godz. 16.30 – 18.30 w terminach i tematyce jak niżej:

  • 19.09.2022 – okresy psychorozwoju dziecka i rola rodziców/opiekunów w poszczególnych okresach psychorozwoju dziecka
  • 26.09.2022 – style przywiązania
  • 03.10.2022 – uczucia, emocje i stres i ich wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
  • 10.10.2022 – style porozumiewania się w rodzinie
  • 17.10.2022 – komunikacja i relacje w rodzinie
  • 24.10.2022 – okresy psychorozwoju dziecka i rola rodziców/opiekunów w poszczególnych okresach psychorozwoju dziecka
  • 07.11.2022– style przywiązania
  • 14.11.2022 – uczucia, emocje i stres i ich wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
  • 21.11.2022 – style porozumiewania się w rodzinie
  • 28.11.2022 – komunikacja i relacje w rodzinie

Zajęcia są bezpłatne i prowadzone będą przez psychologów, pedagogów naszych Oddziałów Psychiatrycznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Jak wziąć udział w zajęciach?

Kwalifikacja do uczestnictwa w zajęciach odbywa się na podstawie zgłoszeń, które prosimy przesyłać pod adres: m.bogdanow@uzdrowisko-konstancin.pl.

Kontakt telefoniczny: (22) 484 28 42

Program jest finansowany przez Województwo Mazowieckie

logotyp_en

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------