Zielona energia

Bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

Pakiety
Dni Konstancina 2022 1 1 80x80 - Bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców
Dwudniowe święto Konstancina-Jeziorny
14 czerwca 2022
bezplatne warsztaty dla rodzicow 80x80 - Bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców
Akademia Świadomego Rodzica – zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla rodziców
29 lipca 2022

Zapraszamy dzieci z opiekunami na bezpłatne turnusy psychoedukacyjne, które Uzdrowisko Konstancin-Zdrój we współpracy z Fundacją “Terapia to nie wstyd” organizuje w Nałęczowie.

“Psychoedukacja młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży
profilaktyka uzależnień behawioralnych.

UK turnusy - Bezpłatne turnusy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

Jaki jest cel zajęć psychoedukacyjnych, prowadzonych w czasie turnusów?

Celem jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, edukacja w zakresie wartościowych form spędzania czasu wolnego, nauka pracy z emocjami oraz edukacja rodziców w zakresie rozpoznawania pierwszych sygnałów ostrzegawczych świadczących o tym, że dziecko traci kontrolę nad zachowaniem i wykonywaniem określonej czynności.

Kto może wziąć udział w turnusie?

Zajęcia polecane są dzieciom w wieku 14-18 lat i ich rodzicom/opiekunom, korzystającym z pomocy/wsparcia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W turnusach weźmie udział 48 uczestników z województwa mazowieckiego (24 dzieci oraz 24 opiekunów).

Kiedy i gdzie odbywać będą się turnusy dla młodzieży?

Turnusy odbędą się w dwóch terminach:

  • 11-18.07.2022 ostatnie wolne miejsca!
  • 07-14.08.2022

w Nałęczowie w hotelu Termy Pałacowe. Uwaga! Taka lokalizacja turnusu umożliwia pobyt drugiego rodzica/opiekuna z tym samym dzieckiem lub kolejnego dziecka z tym samym rodzicem/opiekunem, co umożliwi dodatkowo wspieranie więzi całej rodziny. Koszt udziału dodatkowej osoby to 225 zł za dobę.

Czego dotycząc będą zajęcia psychoedukacyjne podczas turnusów?

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone będą przez psychologów, pedagogów oraz pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów i inne osoby posiadające doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Tematyka zajęć obejmie:

  • konsultacje rodzinne uczestników z psychologiem/pedagogiem,
  • codzienne warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dotyczące różnych form uzależnień behawioralnych oraz profilaktyce/przeciwdziałaniu tym uzależnieniom,
  • codzienne warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży dotyczące zdrowego stylu życia oraz nauki pracy z emocjami,
  • codzienne rodzinne treningi interpersonalne,
  • wybrane formy terapii zajęciowej,
  • zajęcia rekreacyjno- sportowe (zajęcia sportowe na pływalni, wyjścia na spacer, wycieczki krajoznawcze, kino, ogniska, gry).

Jak wziąć udział w organizowanym turnusie psychoedukacyjnym?

Kwalifikacja do uczestnictwa w turnusie odbywa się na podstawie zgłoszeń:
ZGŁOSZENIE NA BEZPŁATNY TURNUS PSYCHOEDUKACYJNY W NAŁĘCZOWIE

Formularze zgłoszeń prosimy przesyłać pod adres mailowy: a.szczygielska@uzdrowisko-konstancin.pl lub m.bogdanow@uzdrowisko-konstancin.pl.

Kontakt telefoniczny: (22) 484 28 42

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

logotyp_en

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------