Bezpłatna rehabilitacja po COVID-19 na NFZ

Pakiety
spirometria
Co to jest spirometria i dlaczego wykonujemy ją po COVIDzie?
8 kwietnia 2021
warunki rehabilitacji UKZ 1 80x80 - Bezpłatna rehabilitacja po COVID-19 na NFZ
Nowe warunki przyjęć na rehabilitację po COVID-19
12 maja 2021

Szanowni Pacjenci.

Miło nam poinformować, że w Uzdrowisku Konstancin- Zdrój S.A. działa program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19 finansowany przez NFZ. Zachęcamy do kontaktu z naszym Uzdrowiskiem, w czasie którego ustalić będzie można termin odbycia rehabilitacji pocovidowej. Rehabilitacja po COVID-19 trwa od 2 do 6 tygodni i oparta jest na indywidualnie dobranych zabiegach, w tym kuracjach opartych o naturalne surowce lecznicze.

Uzdrowisko Konstancin- Zdrój S.A. przyjmuje zapisy na rehabilitację po COVID-19 finansowaną przez NFZ wyłącznie na podstawie skierowania. Skierowanie na rehabilitację stacjonarną może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub specjalista lub lekarz ze szpitala.

Stosownie do komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2022 r. (DLG.745.3.2022.BT i DLG.744.15.2022.BT) informujemy, że skierowania na świadczenia w ramach rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 mogą być wystawiane do dnia 4 kwietnia 2022 r.

Na prawidłowo wypełnionym e-skierowaniu musi widnieć zapis: skierowanie na leczenie szpitalne.

 • Oddział sanatoryjny (kod 6500)
 • Oddział uzdrowiskowy szpitalny (kod 4300) .

Kody rozpoznania (jeden z poniższych):

 • U07.8 – historia-przebiegu-covid-19-u-pacjenta
 • U07.9 – zdrowie-pacjenta-po-zakonczeniu-covid-19
 • U08.9 – Historia przebiegu COVID-19 u pacjenta, nieokreślona
 • U09.9 – Zdrowie pacjenta po przejściu COVID-19, nieokreślony

W uzasadnieniu prosimy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.

AKTUALNA PROCEDURA

Skierowania wystawione po 15 października 2021 r.


Decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.10.2021 r. nastąpiła zmiana warunków przyjęć w ramach rehabilitacji po COVID – 19 (Zarządzenie Nr 172/2021/DSOZ).

Od 15 października 2021 r. obowiązują nowe zasady realizacji świadczeń.

Nowy program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

 1. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej* choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19). Skierowanie powinno być opatrzone dopiskiem “po przebytej chorobie COVID-19” oraz wskazywać termin zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.
  * dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego
 2. Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:
  a) datę zakończenia izolacji domowej, lub
  b) datę wypisu ze szpitala, lub
  c) datę wypisu z izolatorium.
 3. Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
 4. Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Nowe zasady kwalifikacji pacjentów – wydawanie skierowań

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NFZ.


Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań (badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia):

 • badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 • aktualna morfologia, CRP,
 • aktualne badanie EKG,
 • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta,
 • przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania (dopuszcza się nie załączenie badania EKG i wykonanie badania w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój przy przyjęciu świadczeniobiorcy).Uwaga!

 • Podstawą do przyjęcia rezerwacji na turnus jest otrzymanie przez uzdrowisko prawidłowo wystawionego skierowania – zgodnie z w/w wytycznymi.
 • Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
 • Przeciwskazaniem do rehabilitacji jest brak zdolności do samoobsługi w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
 • Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić).
 • Przyjęcie do Uzdrowiska nastąpi na podstawie wstępnej kwalifikacji, przeprowadzonej na 14 dni przed terminem przyjazdu do Uzdrowiska.

Informacja i rezerwacja terminów pobytów:

tel.: +48 22 484 28 63 lub +48 22 484 28 64 (pn.–pt. 8:00–16:00)
kom: +48 667 651 528 (pn.–pt. 8:00–16:00)
tel.: +48 22 484 28 78 (pn.–pt. 8:00–16:00)
tel.: +48 22 484 28 30 (codziennie 8:00–20:00)
kom.: +48 667 870 339 (pn.–pt. 8:00–16:00)

Po weryfikacji skierowania skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia terminu pobytu. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie.

Skierowania wystawione przed 15 października 2021 r.


Wszystkie skierowania wydane przed 15 października 2021 r. będą realizowane na obowiązujących wcześniej zasadach (zgodnych z Decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.06.2021 r. – Zarządzenie Nr 98/2021/DSOZ), przedstawionych poniżej.

Nowy program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

 1. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej* choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19).
  * dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego
 2. Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
 3. Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:
  a) datę zakończenia izolacji domowej, lub
  b) datę wypisu ze szpitala, lub
  c) datę wypisu z izolatorium.
 4. Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Zasady kwalifikacji pacjentów – wydawanie skierowań

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NFZ.


Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań (badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia):

 • badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 • aktualna morfologia, CRP,
 • aktualne badanie EKG,
 • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta,
 • przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania (dopuszcza się nie załączenie badania EKG i wykonanie badania w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój przy przyjęciu świadczeniobiorcy).Uwaga!

 • Podstawą do przyjęcia rezerwacji na turnus jest otrzymanie przez uzdrowisko prawidłowo wystawionego skierowania – zgodnie z w/w wytycznymi.
 • Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
 • Przeciwskazaniem do rehabilitacji jest brak zdolności do samoobsługi w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
 • Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić).
 • Przyjęcie do Uzdrowiska nastąpi na podstawie wstępnej kwalifikacji, przeprowadzonej na 14 dni przed terminem przyjazdu do Uzdrowiska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------