Zapoznaj się z naszymi działaniami w związku z COVID-19.
Przeczytaj, jak możesz chronić swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich.Naszym priorytetem jest zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie naszych Gości i Pracowników.
Prezentujemy prowadzone przez nasze obiekty działania realizowane w oparciu o bieżące zalecenia GIS:
 • Wszyscy nasi Pracownicy przechodzą kontrolę przed przystąpieniem do pracy. Weryfikujemy czy nie występują objawy: gorączki, kaszlu, kataru. Używamy termometrów bezdotykowych, weryfikacji dokonujemy przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy każdego Pracownika, prowadzimy rejestrację pomiarów.

 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy. Otrzymują zalecenie udania się do lekarza.

 • Praca Pracowników w naszych Obiektach wykonywana jest w maskach i rękawiczkach jednorazowego użytku. Szanujemy bezpieczeństwo naszych Gości oraz Pracowników.

 • Przeprowadziliśmy szkolenia dla naszych Pracowników w zakresie ochrony osobistej i zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 • Przeprowadzamy dezynfekcję stanowisk pracy w Recepcjach i biurach na bieżąco, stosownie do obowiązujących wymagań w tym zakresie.

 • Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 1,5 metra pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.

 • Zakupiliśmy nowoczesne urządzenie do ozonowania pomieszczeń. Dezynfekcja pomieszczeń z zastosowaniem ozonu jest dużo bardziej efektywna, niż tradycyjna z zastosowaniem środków chemicznych.

 • Dla naszych Gości i Pracowników w widocznym miejscu udostępniliśmy informacje jak dbać o higienę rąk, co jest pierwszym i nieodzownym warunkiem zapobiegawczym rozprzestrzeniania się COVID-19.

STREFY OGÓLNE (KORYTARZE, HOLE, LOBBY, FOYER, TOALETY, WINDY)
 • W częściach wspólnych (przy wejściach, przy recepcjach, w toaletach itp.) udostępniliśmy dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowo zintensyfikowaliśmy działania regularnej dezynfekcji wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń oraz najczęściej dotykanych powierzchni takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, windy, przyciski panelu sterowania wind.

 • W trosce o zachowanie bezpieczeństwa wprowadziliśmy zasadę poruszania się w windą tylko przez maksymalnie dwie osoby, przy zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo domowe).

 • Na terenie części hotelowych mogą przebywać jedynie osoby zameldowane w obiekcie, uczestnicy konferencji, pracownicy oraz kooperanci. Wszyscy są objęci obowiązkowym pomiarem temperatury.

 • Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą.

RECEPCJE
 • W widocznych miejscach w Recepcjach zapewniliśmy dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości.

 • Wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed Recepcjami, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 1,5 metra).

 • Recepcje zostały wyposażone w osłony z plexi, które odgradzają naszych Gości i Pracowników, przez co wprowadziliśmy ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

 • Kilkanaście razy dzienne dezynfekujemy wszystkie miejsca narażone na dotyk stosownie do obowiązujących wymagań w tym zakresie: klamki, blaty w recepcji, terminale płatnicze, stoliki w strefach ogólnych, przyciski wind.

 • W Recepcjach można dokonać zakupu maseczki oraz żelu do dezynfekcji.

 • Minimalizujemy czas, jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcjach do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie.

 • Wprowadziliśmy dla naszych Gości obowiązkową ankietę w zakresie oceny ryzyka zakażenia koronawirusem SARS Cov-2.

 • W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, tak jak postępujemy w przypadku każdego Pracownika rozpoczynającego pracę, tak i w przypadku Gości przed rozpoczęciem procesu meldowania dokonujemy pomiaru jego temperatury. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, minimum 38℃ (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub innych widocznych objawów, takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem Pracownik ma prawo nie zameldować Gościa, należy jednak dokonać powtórnego pomiaru w celu potwierdzenia sytuacji z podwyższoną temperaturą. W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa, podając przyczyny nie zameldowania Gościa. Równocześnie taka sytuacja, gdy ma miejsce, jest zgłaszana do Kadry Kierowniczej.

 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych w tym „BLIK”. Zalecamy naszym Gościom używanie płynu przed i po zakończeniu transakcji, szczególnie kiedy używany jest terminal płatniczy.

 • Karty/klucze do pokoi są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości.

 • Udostępniliśmy numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 • Nasi Goście w sytuacji wymagającej pomocy lekarskiej otrzymują od Recepcji wsparcie w ustaleniu lokalizacji i skontaktowaniu się z najbliższą jednostką medyczną.

POKOJE
 • W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Gości w ramach przygotowania pokoi na przyjazd naszych Gości:
  – wprowadziliśmy dodatkowe kontrole wewnętrzne mające na celu weryfikację czystości pokoi,
  – wprowadziliśmy dokładne czyszczenie i dezynfekowanie z najwyższą dbałością, mającą zapewnić naszym Gościm komfort i bezpieczeństwo (zamknięte kosze na śmieci w łazienkach, piloty do TV, telefony),
  – wprowadziliśmy regularne wietrzenie pokoi i pomieszczeń wspólnych, by dbać o właściwy obieg powietrza,
  – wszystkie pokoje po wyjeździe naszych Gości są niedostępne w sprzedaży i są blokowane na czas przeprowadzenia gruntownej dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekujących i ozonatora,
  – stosujemy najwyższe normy związane z zachowaniem czystości i jakości prania pościeli i ręczników, które są dostępne dla Gości w pokojach, potwierdzające to, że ręczniki i pościel prane są w temperaturze minimum 60 stopni i cały proces posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny,
  – podczas sprzątania pokoi, stref ogólnych wykorzystujemy środki chemiczne najwyższej jakości, które posiadają certyfikaty Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także urządzenie do ozonowania.

PUNKTY GASTRONOMICZNE oraz RESTAURACJA i LOBBY BAR w EVA Park Life & SPA
 • Punkty gastronomiczne, Restauracja EVA Park oraz Lobby Bar funkcjonują zgodnie z zaleceniami GIS na podstawie Dz. U. poz. 878

 • Dbamy o zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy Gośćmi (minimum 1,5 metra).

 • W trosce o bezpieczeństwo i dbałość w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad, nasi Kelnerzy są odpowiedzialni za: kontrolowanie kolejki, doprowadzenie Gości do stolika.

 • Przy wejściu do lokali w widocznym miejscu udostępniliśmy żele do dezynfekcji rąk dla Gości. Wszystkich Gości wchodzących do Restauracji obowiązuje konieczność zdezynfekowania rąk.

 • W Lobby Barze, nad blatem, zamontowano osłonę z plexi, która odgradza naszych Gości i Kelnera.

 • W celu realizacji usług gastronomicznych w komfortowy dla Gości sposób, w sytuacji pełnego obłożenia obiektu, wprowadziliśmy ruchome godziny serwowania posiłków. Ma to na celu ograniczenie liczby Gości przebywających jednocześnie w Restauracji oraz zapewnienie każdemu bezpiecznej przestrzeni oraz odległości pomiędzy stolikami wynoszącej 1,5 metra.

 • Posiłki serwowane w formie bufetu, nasi Goście wybierają w swoich maseczkach oraz w jednorazowych rękawiczkach, które są im udostępnione na miejscu. Maseczki i rękawiczki Goście mogą zdjąć po zajęciu miejsca przy stoliku.

 • Po zakończonym przez Gościa posiłku, obsługa każdorazowo dokładnie dezynfekuje stół i krzesła w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. Wszystkie stoły w restauracji, Lobby Barze oraz tarasach, które są przygotowane na przybycie kolejnych Gości posiadają odpowiednie oznakowanie. Stoły są przygotowane i wyposażone zgodnie z wytycznymi i nie znajdują się na nich takie elementy jak: przyprawy, cukiernice, serwetki, ozdoby.

 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak blaty baru, uchwyty, klamki.

 • Karty Menu są zalaminowane i dezynfekowane po każdym użyciu.

 • Preferujemy płatności bezgotówkowe oraz w systemie „BLIK”. Nasze terminale regularnie dezynfekujemy.

 • Dla zachowania standardów bezpieczeństwa wszystkie lunche konferencyjne realizowane są w formie serwowanej z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy Gośćmi lub w ramach możliwości będziemy prowadzili wydawanie potraw z bufetu, które będą serwowane przez Kelnera.

SALE KONFERENCYJNE w EVA Park Life & SPA
 • Sale konferencyjne są dostępne na zasadach zgodnych z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) dla hoteli

 • W częściach wspólnych (przy wejściu, przy recepcji, w toaletach itp.) udostępniliśmy dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowo zintensyfikowaliśmy działania regularnej dezynfekcji wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń oraz najczęściej dotykanych powierzchni takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, windy, przyciski panelu sterowania wind.

 • Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniamy dostępność dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji.

 • Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy ozonowania sal konferencyjnych.

 • Przed realizacją każdej konferencji nasze służby techniczne dezynfekują w sali stoły, krzesła, rzutnik, flipchart, markery, wieszaki, panel sterowania klimatyzacją oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego.

 • Ustawienia stołów dokonujemy z uwzględnieniem zalecanego odstępu – każdy uczestnik wydarzenia może liczyć na zachowanie odpowiedniej przestrzeni osobistej, dzięki której uniknie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

 • Przerwy kawowe i posiłki serwujemy w sposób pozwalający na zachowanie higieny oraz właściwych odstępów. Stacje bufetowe będą rozdzielone na kilka miejsc w Sali lub foyer tak, by uniknąć niepotrzebnych skupisk. Ekspresy do kawy są regularnie dezynfekowane.

 • Wśród całego personelu wdrożone zostały procedury szkoleniowe zgodnie z najnowszymi wytycznymi ds. bezpieczeństwa i BHP, udostępnione zostały środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji.

 • Wszyscy nasi Goście konferencyjni są proszeni o wypełnienie ankiety na temat stanu zdrowia oraz wyrażenie zgody na dokonanie pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.

STREFA WELLNESS – BASEN , JACUZZI , SAUNY w EVA Park Life & SPA
 • Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wprowadziliśmy limit osób korzystających ze strefy Wellness. Do limitu nie wliczają się osoby, które dobrowolnie okażą Unijny certyfikat szczepienia przeciwko COVID, negatywny wynik testu lub posiadające status ozdrowieńca.

 • Wprowadziliśmy obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do obiektu EVA Park Life & SPA.

 • Dbamy o zachowanie niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami.

 • Wyraźnie oznaczyliśmy strefy oczekiwania z informacją o liczbie osób mogących znajdować się bezpośrednio przy ladzie Recepcji oraz o maksymalnej liczbie osób mogących korzystać ze strefy basenowej.

 • Wyposażyliśmy obiekt w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk (przy wejściu, w przebieralniach, w toaletach).

 • W Recepcji zamontowaliśmy przesłony z przezroczystego tworzywa sztucznego izolując stanowiska pracy obsługi od osób oczekujących w kolejce po bilety wstępu. Pracownicy obsługi (recepcjoniści, ratownicy) zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice ochronne).

 • Wprowadziliśmy dezynfekcję bransoletek basenowych po każdym użytkowniku.

 • Zamieściliśmy czytelną informację przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania ze strefy basenowej przez osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim infekcji dróg oddechowych. Ponadto pracownik Recepcji ma prawo dokonać pomiaru temperatury Gościa wykorzystując termometr bezdotykowy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów infekcji, pracownik recepcji ma prawo odmówić takiej osobie wejścia na teren strefy basenowej.

 • Dbamy o obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez pracowników i Gości.

 • Kontrolujemy maksymalną liczbę osób jednocześnie korzystających ze strefy basenowej oraz saun.

 • Zachęcamy do ograniczenia pobytu na terenie Strefy Basenowej/Wellness do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

 • – w przebieralni, toalecie i w strefie z prysznicami:
 • Ograniczyliśmy liczbę szafek w celu zachowania dystansu miedzy osobami korzystającymi z szatni.

 • Określiliśmy liczbę osób korzystających jednocześnie z pryszniców.

 • Wprowadziliśmy dezynfekcję szafek po każdym użytkowniku.

 • Wymagamy ścisłego przestrzegania zasad higieny Gości korzystających z basenu – wprowadziliśmy obowiązek starannego umycia całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej, przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przechodzenia do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.

 • Wyeksponowaliśmy w toaletach instrukcje dotyczące: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz zdejmowania i zakładania maseczki.

 • – w strefie basenowej i saun:
 • Wprowadziliśmy obowiązek dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, powierzchni sanitarnych i płyty basenowej – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

 • Zmniejszyliśmy liczbę osób mogących korzystać z sauny do 2 osób jednocześnie. Ponadto z sauny należy korzystać boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.

 • Dbamy o równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.

 • Wprowadziliśmy ograniczenia korzystania z jacuzzi do 2 osób jednocześnie w kilka osób wspólnie zamieszkujących.

 • Zawiesiliśmy do odwołania zajęcia grupowe.

STREFA SPA w EVA Park Life & SPA
 • Recepcja SPA została wyposażona w osłonę z plexi, która odgradza naszych Gości i Pracowników, przez co wprowadziliśmy ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

 • Nasz Pracownik kontroluje liczbę Gości w strefie oraz wydaje kluczyki do szafek w szatni w której jest obowiązkowe poruszanie się w maseczkach.

 • Przy wejściu do strefy zaznaczono, że osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych mają zakaz korzystania ze strefy.

 • Pracownicy SPA wykonują zabiegi w maseczkach, w jednorazowych lub każdorazowo zmienianych fartuszkach.

 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy sprzątanie, dezynfekcję i wietrzenie przestrzeni strefy zabiegowej SPA.

KĄCIK DLA DZIECI w EVA Park Life & SPA
 • Nasz Kids Club został otwarty zgodnie z zaleceniami rządowymi.

 • Kącik dla dzieci dostępny jest tylko dla Gości zameldowanych w naszym obiekcie.

 • Zgodnie z zaleceniami i dla zachowania bezpieczeństwa strefa dla dzieci dostępna jest tylko dla ograniczonej liczby dzieci, przebywających wyłącznie pod kontrolą opiekuna. Przestrzegamy również zasady: jedno dziecko to jeden opiekun.Zaprezentowane na tej stronie informacje podlegają bieżącej aktualizacji przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA i są modyfikowane zgodnie z nowymi wytycznymi GIS odnośnie funkcjonowania Hoteli oraz z zarządzeniami i regulacjami ustanowionymi przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej.