Działania w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój w związku z koronawirusem

Pakiety

Zapoznaj się z naszymi działaniami w związku z koronawirusem Covid-19.
Przeczytaj, jak możesz chronić swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich.Naszym priorytetem jest zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie naszych Gości i Pracowników.
Prezentujemy prowadzone przez nasze obiekty działania realizowane w oparciu o bieżące zalecenia:
- WHO (dokument „Getting your workplace ready for COVID-19” z 27 lutego 2020 r.)
- Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z informacją dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 28.02.2020 r.
- Ministerstwa Rozwoju i Sanepidu dla funkcjonowania hoteli z dnia 29.04.2020r.

 • Wszyscy nasi pracownicy przechodzą kontrolę przed przystąpieniem do pracy. Weryfikujemy czy nie występują objawy: gorączki, kaszlu, kataru. Używamy termometrów bezdotykowych, weryfikacji dokonujemy przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy każdego Pracownika, prowadzimy rejestrację pomiarów.

 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy. Otrzymują zalecenie udania się do lekarza.

 • Praca Pracowników w naszych Obiektach wykonywana jest w maskach lub przyłbicach i rękawiczkach jednorazowego użytku. Szanujemy bezpieczeństwo naszych Gości/Pacjentów oraz Pracowników.

 • Przeprowadziliśmy szkolenia dla naszych Pracowników w zakresie ochrony osobistej i zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 • Przeprowadzamy dezynfekcję stanowisk pracy w Recepcjach na bieżąco stosownie do obowiązujących wymagań w tym zakresie.

 • Dla naszych Gości i Pracowników w widocznym miejscu w recepcjach udostępniliśmy informacje jak dbać o higienę rąk, co jest pierwszym i nieodzownym warunkiem zapobiegawczym rozprzestrzeniania się COVID-19.

 • Instrukcje mycia rąk dostępne są również w każdej ogólnodostępnej toalecie na terenie naszych Obiektów.

 • W naszych Recepcjach wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy naszymi Gośćmi i Pracownikami.

 • Wszystkie nasze Recepcje zostały wyposażone przegrody z szyb z plexi, które odgradzają naszych Gości i Pracowników, przez co wprowadziliśmy ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

 • Kilkanaście razy dzienne dezynfekujemy wszystkie miejsca narażone na dotyk stosownie do obowiązujących wymagań w tym zakresie. Klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, przyciski w windach.

 • Płyn antybakteryjny dostępny jest we wszystkich naszych obiektach/w tym przy recepcjach/ dla Gości. Zalecamy naszym Gościom używanie płynu przed i po zakończeniu transakcji, szczególnie kiedy używany jest terminal płatniczy.

 • Akceptujemy w naszych recepcjach wszystkie formy płatności bezgotówkowych.

 • Udostępniliśmy w naszych Recepcjach numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

 • Nasi Goście w sytuacji wymagającej pomocy lekarskiej otrzymują od Recepcji wsparcie w ustaleniu lokalizacji i skontaktowaniu się z najbliższą jednostką medyczną.

 • W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Gości w ramach przygotowania pokoi na przyjazd naszych Gości wprowadziliśmy:

 • - dodatkowe kontrole wewnętrzne mające na celu weryfikację czystości pokoi,
  - dokładne czyszczenie i odkażane z najwyższą dbałością, mającą zapewnić naszym Gościm komfort i bezpieczeństwo (zamknięte kosze na śmieci w łazienkach, piloty do TV, telefony),
  - regularne wietrzenie pokoi i pomieszczeń wspólnych, by dbać o właściwy obieg powietrza,
  - wszystkie pokoje po wyjeździe naszych Gości są niedostępne w sprzedaży i są blokowane na czas tzw. naszej wewnętrznej kwarantanny, która warunkowana jest użytymi środkami dezynfekującymi,
  - stosujemy najwyższe normy związane z zachowaniem czystości i jakości prania pościeli i ręczników, które są dostępne dla Gości w pokojach, potwierdzającym to, że ręczniki i pościel prane są w temperaturze minimum 60 stopni i cały proces posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny,
  - podczas sprzątania pokoi, stref ogólnych w naszych hotelach wykorzystujemy środki chemiczne najwyższej jakości, które posiadają certyfikaty Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


 • W trosce o zachowanie stosowania zaleceń wprowadziliśmy zasadę poruszania się w windą tylko przez maksymalnie dwie osoby.

 • Wprowadziliśmy eliminację z przestrzeni obiektów przedmiotów, które mogą zostać skażone. Usunęliśmy m.in. materiały marketingowe z części wspólnych.

 • W naszych obiektach wszystkie Salki fitness, basen, miejsca zabaw dla dzieci zostały zamknięte.

 • W naszych obiektach posiłki są serwowane w naszych restauracjach z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego lub w formie posiłków na wynos.

 • W ramach naszej organizacji wprowadziliśmy w maksymalnie możliwym wymiarze pracę zdalną oraz elektroniczny obieg informacji.

 • W naszych obiektach wprowadziliśmy rotacyjny czas pracy i obecności w obiektach kadry zarządzającej.

 • Wprowadziliśmy wewnętrzne regulacje postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej w naszych obiektach „Wytyczne postępowania – w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej w HD S.A. 27.02.2020 r” (Informacja o opracowaniu planu działania na wypadek wykrycia podejrzenia COVID-19 w hotelu/obiekcie w tym: wyznaczenie pokojów do izolacji, które znajdują się z dala od wind. Opis zachowania: Od razu poprowadzimy w bezpieczny sposób gościa/pacjenta do pokoju izolacyjnego i kontaktujemy się ze służbami sanitarnymi. Zapewnimy Gościowi/Pacjentowi dostęp do komunikacji za pośrednictwem telefonu pokojowego lub telefonu komórkowego, zaś pokój Gościa/Pacjenta jest wyłączony i dezynfekowany).

 • Udostępniliśmy we wszystkich naszych obiektach, informację od Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 • Wprowadziliśmy dla naszych Gości ankietę w zakresie oceny ryzyka zakażenia koronawirusem Covid-19.Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na takie detergenty jak mydło oraz preparaty do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Wirus przenosi się:

1. Bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem).

2. Pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku-kilkunastu godzinach.

Zaleca się:

1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m).

2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, gości, pacjentów, kontrahentów i klientów: wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu:
- zapewnimy dostęp do miejsc, w których goście/pacjenci mogą myć ręce mydłem i wodą,
- wywiesimy/przedłożymy w obiektach plakaty promujące mycie rąk,

3. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia (i to zależy już tylko i wyłącznie od tego czy goście zastosują się do wymienionych poniżej środków prewencji/higieny):

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość - należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Jeśli jest się zbyt blisko, można zainspirować wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust - dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------