Bezpłatny pobyt w izolatorium dla pacjentów z COVID-19

Pakiety
depresja u mlodziezy
Depresja u młodzieży – jak zapobiegać? Nowy program Uzdrowiska Konstancin
23 listopada 2020
tężnia
Do połowy grudnia tężnia czynna codziennie. Zapraszamy
30 listopada 2020
izolatorium dla pacjentow - Bezpłatny pobyt w izolatorium dla pacjentów z COVID-19

Bezpłatny pobyt w izolatorium dla pacjentów z COVID-19


Dwa obiekty sanatoryjne, przed pandemią wypełnione kuracjuszami, przebywającymi na turnusach rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, dziś pełnią funkcję izolatoriów. W obiektach tych Uzdrowisko Konstancin-Zdrój pod Warszawą zapewnia pacjentom z COVID-19 komfortowe pokoje z łazienkami, wyżywienie i opiekę wykwalifikowanego personelu, a cały pobyt w izolatorium finansuje NFZ.

Pobyt w izolatorium w Konstancinie-Jeziornie realizowany jest na podstawie skierowania, które może być wydane przez:

 • lekarza szpitala lub
 • lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne lub
 • lekarza, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub
 • państwowego inspektora sanitarnego.

pobierz: SKIEROWANIE DO IZOLATORIUM


Kwarantanna poza domem bezpieczna dla pacjenta i jego najbliższych

Nawet łagodny przebieg choroby sprawia, że pacjenci z COVID-19 są osłabieni i często wymagają opieki, której ciężar podczas domowej izolacji spoczywa na rodzinie i najbliższych. To zaś powoduje ryzyko kolejnych zakażeń. Pobyt w izolatorium chroni bliskich pacjenta przed zakażeniem, a co za tym idzie, minimalizuje wzrost nowych infekcji. Izolatoria odciążają także szpitale – mogą zostać do nich skierowani również pacjenci z oddziałów szpitalnych.

W izolatorium pacjenci mają zapewnioną opiekę pielęgniarki, a także lekarza. Co istotne, w razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, personel medyczny może podjąć decyzję o przeniesieniu pacjenta do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym. Taka opieka wzmacnia poczucie bezpieczeństwa pacjentów, niepokojących się o rozwój choroby.


Pacjent nie płaci za pobyt w izolatorium – refundacja NFZ

Pacjenci izolatoriów mają nie tylko zapewnioną profesjonalną opiekę, ale także komfortowe warunki pobytu z trzema posiłkami dziennie. Nasze Uzdrowisko dysponuje 80 miejscami, pacjenci mogą korzystać również z hotelowych udogodnień, takich jak telewizor czy wi-fi. Najczęściej kwaterowani są w osobnych pokojach (wyjątkiem mogą być np. pacjenci, którzy są dla siebie osobami bliskimi), co zapewnia im pełną prywatność, a osobom bezobjawowym czy o bardzo łagodnym przebiegu choroby – także np. możliwość pracy zdalnej. Pacjent nie może jednak opuszczać pokoju, całkowicie zakazane są także odwiedziny.

Długość pobytu ustala lekarz izolatorium i jest ona zależna od stanu zdrowia pacjenta – pobyty trwają najczęściej 10-14 dni.


Rehabilitacja – powikłania po COVID-19

Dla ozdrowieńców Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, jako jedna z niewielu prywatnych placówek, przygotowała program rehabilitacyjny, mający na celu zniwelowanie pochorobowych powikłań i ogólne wzmocnienie organizmu. Rehabilitacja osób po COVID-19 oparta jest nie tylko na specjalistycznych badaniach i indywidualnie dobranych zabiegach (w tym tlenoterapii, inhalacji), ale także wsparciu psychologa, które pomoże odzyskać równowagę psychiczną po pobycie w szpitalu czy obowiązkowej izolacji. Kompleks lasów sosnowych i złoża solanki tworzą wyjątkowy mikroklimat uzdrowiska, który ma prozdrowotne właściwości dla osób, które już przeszły chorobę COVID-19.

Pobyty te, z uwagi na zamknięcie sanatoriów, obecnie odbywają się w Szpitalu.

izolatorium dla pacjentów z COVID-19
izolatorium dla pacjentów z COVID-19
izolatorium dla pacjentów z COVID-19

Izolatorium - pytania i odpowiedzi

Izolatorium – dla kogo?

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby:

 • u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenie zachorowania na ww. chorobę,
 • od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARSCoV-2,
 • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia,
 • hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

Osoba skierowana do izolatorium powinna być samodzielna, zdolna do samoobsługi i samopielęgnacji. Ocena stanu pacjenta spoczywa na lekarzu kierującym. Stan pacjenta jest także weryfikowany przy przyjęciu.


Jak wygląda przyjęcie do izolatorium?

Każde przyjęcie do izolatorium wymaga wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia. Izolatoria działają całodobowo, ale preferowane są przyjęcia w godz. 7:00 – 16:00. Skan skierowania do izolatorium/dokumentację medyczną należy przesyłać pod wskazane adresy e-mail.


IZOLATORIA UZDROWISKA KONSTANCIN-ZDRÓJ
Sanatorium Biały Dom Sanatorium – hotel uzdrowiskowy Konstancja
ul. Mostowa 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna
liczba łóżek: 30
tel: (22) 484 28 30 lub 667 771 125 (czynny 24h)
e-mail: piel.koor.bialydom@uzdrowisko-konstancin.pl
ul. Źródlana  6/8, 05-510 Konstancin- Jeziorna
liczba łóżek: 50
tel: (22) 484 28 76 lub 667 771 125 (czynny 24h)
e-mail: piel.koor.konstancja@uzdrowisko-konstancin.pl

Pacjent zgłaszający się do izolatorium powinien być zaopatrzony w maseczkę zakrywającą nos i usta oraz utrzymywać odległość 2 m od innych osób. Również podczas późniejszego kontaktu z personelem pacjent zobowiązany jest stosować maseczkę zakrywającą nos i usta oraz stosować dezynfekcję rąk.


Co należy zabrać do izolatorium?

 • dokumentację medyczną ,
 • leki przyjmowane na stałe na cały okres pobytu,
 • w razie zapotrzebowania: ciśnieniomierz, glukometr z zapasem pasków, nakłuwacz i insulinę,
 • telefon komórkowy i ładowarkę,
 • okulary w przypadku osób, które wymagają noszenia okularów,
 • przybory toaletowe (środki higieniczne – podpaski, kosmetyki itp.),
 • obuwie na zmianę, klapki kąpielowe,
 • wygodne ubranie na cały czas pobytu,
 • papier toaletowy/rolka/ ręcznik papierowy, chusteczki higieniczne,
 • ręcznik,
 • piżamę, szlafrok,
 • bieliznę na zmianę na cały czas pobytu,
 • herbatę, kawę, cukier (czajnik będzie zabezpieczony),
 • środki ochrony indywidualnej w ilości wystarczającej na ok. 2 tygodnie (maseczki i jednorazowe rękawiczki),
 • inne: komputer, książki, czasopisma, itp.

Co zapewniamy w izolatorium?

 • zakwaterowanie w komfortowych pokojach z łazienkami ,
 • trzy posiłki dziennie (dostarczane do pokoju w jednorazowych opakowaniach),
 • opiekę pielęgniarsko – lekarską wykwalifikowanego personelu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój,
 • kubeczki jednorazowe w pokojach,
 • butelkę wody 0,5l. dziennie,
 • czajnik,
 • dostęp do telewizji,
 • dostęp do wifi.

Wypis z izolatorium – kiedy kończy się izolacja?

Długość pobytu ustala lekarz Izolatorium i jest ona zależna od stanu zdrowia pacjenta, najczęściej pobyty trwają 10-14 dni, o terminie zakończenia izolacji decyduje lekarz.

W przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium przez osobę objętą opieką personel medyczny izolatorium informuje o tym niezwłocznie telefonicznie policję oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------