Zielona energia

Szkoła dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży

Pakiety
Dni Wilanowa 80x80 - Szkoła dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży
Dni Wilanowa i III Królewski Festiwal Biegowy za nami
10 września 2019
Wybór brokera ubezpieczeniowego na lata 2020 – 2021 dla Uzdrowisk Polskich
25 września 2019

Młodzi pacjenci, przebywający na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w naszym Szpitalu Rehabilitacyjnym, mogą już kontynuować naukę.

Zespół Szkół Specjalnych

Po wielomiesięcznych staraniach Spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, od 1 września przy oddziale działa Zespół Szkół Specjalnych. Tym samym, młodym pacjentom w pełni zabezpieczono nie tylko profesjonalne leczenie psychiatryczne, ale także realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie działa od sierpnia 2018 roku. Udziela kompleksowych świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w ramach środków pochodzących z NFZ, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodzin.

W naszym Szpitalu funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w ramach której realizowane są konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Ponadto Spółka Uzdrowisko Konstancin-Zdrój prowadzi także działania zmierzające do uzyskania z NFZ finansowania ww. Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Dziennego Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży.

oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Dowiedz się więcej o Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------