Zielona energia

Wybór brokera ubezpieczeniowego na lata 2020 – 2021 dla Uzdrowisk Polskich

Pakiety
szkola dla pacjentow szpitala
Szkoła dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży
19 września 2019
10 forum rozwoju mazowsza 80x80 - Wybór brokera ubezpieczeniowego na lata 2020 – 2021 dla Uzdrowisk Polskich
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój na 10. Forum Rozwoju Mazowsza
8 października 2019

Zapraszamy do składania ofert na obsługę brokerską dla Uzdrowisk Polskich (Uzdrowisko Konstancin Zdrój, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., „Uzdrowisko Kamień Pomorski” i „Uzdrowisko Iwonicz Zdrój”).

ZAPYTANIE OFERTOWE: na wybór brokera ubezpieczeniowego na lata 2020 – 2021 dla Uzdrowisk Polskich wraz z Regulaminem Konkursu


Zapraszamy do składania ofert na obsługę brokerską dla Uzdrowisk Polskich (Uzdrowisko Konstancin Zdrój, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., „Uzdrowisko Kamień Pomorski” i „Uzdrowisko Iwonicz Zdrój”).

Oferty należy składać do dnia 10.10.2019 r. do godziny 15.00 w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” SA, 24-140 Nałęczów, Al. St. Małachowskiego 5, w Sekretariacie.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert jest Małgorzata Gołofit, mail: mgolofit@zlun.pl oraz zakupy@zlun.pl

Zapytanie ofertowe
Zał. 1 - Formularz ofertowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------