Zielona energia
Pakiety

Ankieta kwalifikacji do rehabilitacji neurologicznejUzdrowisko-Konstancin, ul. Sue Ryder 1

Aktywny zawodowo? nietak
Zaburzenia psychiczne w tym otępienne nietak
Cewnik moczowy? nietak
Karmienie przez PEG? nietak
Odleżyny? nietak
Trecheostomia? nietak
Lista przyjmowanych obecnie leków:

Niedowład/porażenie kończyn górnych: nietak, strona lewatak, strona prawatak, obustronny
Niedowład/porażenie kończyn dolnych: nietak, strona lewatak, strona prawatak, obustronny
Zaburzenia równowagi: nietak
Zaburzenia mowy: nietak
Zaburzenia połykania: nietak
Sposób poruszania się: samlaska/kulatrójnóg/czwórnógwózekleżący
Pobyt w oddziale rehabilitacji: samz opiekunem
Data wypisu ze szpitala:
Preferowany termin przyjazdu (miesiąc/rok):
Zaświadczam, iż dane zawarte w niniejszej ankiecie kwalifikacyjnej są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w ankiecie kwalifikacji do rehabilitacji neurologicznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135), przez administratora danych osobowych, czyli Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Sue Ryder 1, w celu realizacji usług rehabilitacji neurologicznej. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu kwalifikacyjnego oraz że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Informacje, rezerwacje, sprzedaż

tel.: (22) 484 28 88, kom.: +48 667 771 148 - czynne całą dobę (24h)
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl
  • Szpital
  • Szpital
  • Szpital
  • Szpital
  • Szpital
  • Szpital
  • Szpital
  • Szpital

Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza szpitala.


Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej w Konstancinie-Jeziornej posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową, oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.


Położenie Szpitala wpływa niezwykle korzystnie na przebieg rehabilitacji, cisza, niezmącony spokój, otaczające wokół lasy pozwalają zapomnieć o kłopotach i zwiększają optymizm, tak bardzo potrzebny w pokonaniu choroby.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------