Palisz papierosy? Narażasz się na większe ryzyko udaru mózgu!

Pakiety
Rehabilitacja neurologiczna ważna dla chorych na stwardnienie rozsiane
23 maja 2017
Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru mózgu!
7 czerwca 2017

Przemijający atak niedokrwienny (z ang. transient ischemic attackTIA), czyli wystąpienie objawów neurologicznych spowodowanych zaburzonym dopływem krwi do mózgu, które ustępują samoistnie w przeciągu 24 godzin, jest często lekceważony. Bo skoro niepokojące objawy zniknęły, nie ma powodów, aby konsultować się z lekarzem.

To wielki błąd, zwłaszcza w przypadku osób, znajdujących się w grupie o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym, na przykład palących papierosy.

Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że TIA częściej występuje nie tylko u palaczy tytoniu – czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego są także nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, otyłość typu tzw. brzusznego, różne choroby serca, starszy wiek (mężczyźni 55+, kobiety 65+),choroba niedokrwienna serca, choroby nerek, np. w przebiegu cukrzycy, niewydolność nerek, choroba naczyń obwodowych (np. miażdżyca tętnic kończyn dolnych). Istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko jest również naczyniowa choroba mózgu, czyli wcześniej przebyty TIA, udar mózgu niedokrwienny lub krwotoczny.

W przypadku wystąpienia objawów przemijającego ataku niedokrwiennego należy pilnie wezwać karetkę pogotowia ratunkowego - podkreśla dr n. med. Jan Bembenek na łamach Medycyny Praktycznej. – Objawy mogą bowiem poprzedzać wystąpienie udaru mózgu tzw. dokonanego. Szczególnie niebezpieczne jest występowania kilkukrotnie objawów TIA w ciągu tego samego lub nawet kilku ostatnich dni, gdyż ryzyko udaru jest wówczas szczególnie duże.

Na potwierdzenie, dr Bembenek przytacza dane:

Spośród osób, które doświadczyły przemijającego ataku niedokrwienny przed udarem, u 17 proc. wystąpił on w dniu udaru, u 9 proc. w dniu poprzedzającym udar, u 43 proc. w przeciągu 7 dni przed udarem dokonanym.

Przypomnijmy, że objawy TIA mogą być różne w zależności od lokalizacji obszaru w mózgu, który ulega niedokrwieniu. Mogą wystąpić zaburzenia mowy o charakterze afazji, niedowład i zaburzenia czucia czy przemijające upośledzenie widzenia na jedno oko.

31 maja, kiedy przypada Światowy Dzień Bez Papierosa, publikowane są alarmujące statystyki:

co roku ponad 7 mln ludzi umiera z powodu czynnego i biernego palenia tytoniu. Do tej grupy zalicza się także te osoby, które paliły papierosy i nie przeżyły udaru. Dlatego lekarze apelują: ogranicz czynniki ryzyka udaru poprzez zaprzestanie palenia tytoniu. Zachęcają też do regularnego wysiłku fizycznego i redukcji masy ciała.