Palisz papierosy? Narażasz się na większe ryzyko udaru mózgu!

Pakiety
stwardnienie rozsiane rehabilitacja
Rehabilitacja neurologiczna ważna dla chorych na stwardnienie rozsiane
23 maja 2017
Migotanie przedsionków
Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru mózgu!
7 czerwca 2017
Ryzyko udaru mózgu

Palisz papierosy? Narażasz się na większe ryzyko udaru mózgu!

Ryzyko udaru mózgu
Przemijający atak niedokrwienny (z ang. transient ischemic attack ‑ TIA), czyli wystąpienie objawów neurologicznych spowodowanych zaburzonym dopływem krwi do mózgu, które ustępują samoistnie w przeciągu 24 godzin, jest często lekceważony. Bo skoro niepokojące objawy zniknęły, nie ma powodów, aby konsultować się z lekarzem.

To wielki błąd, zwłaszcza w przypadku osób, znajdujących się w grupie o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym, na przykład palących papierosy.

Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że TIA częściej występuje nie tylko u palaczy tytoniu – czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego są także nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, otyłość typu tzw. brzusznego, różne choroby serca, starszy wiek (mężczyźni 55+, kobiety 65+),choroba niedokrwienna serca, choroby nerek, np. w przebiegu cukrzycy, niewydolność nerek, choroba naczyń obwodowych (np. miażdżyca tętnic kończyn dolnych). Istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko jest również naczyniowa choroba mózgu, czyli wcześniej przebyty TIA, udar mózgu niedokrwienny lub krwotoczny.

W przypadku wystąpienia objawów przemijającego ataku niedokrwiennego należy pilnie wezwać karetkę pogotowia ratunkowego – podkreśla dr n. med. Jan Bembenek na łamach Medycyny Praktycznej. – Objawy mogą bowiem poprzedzać wystąpienie udaru mózgu tzw. dokonanego. Szczególnie niebezpieczne jest występowania kilkukrotnie objawów TIA w ciągu tego samego lub nawet kilku ostatnich dni, gdyż ryzyko udaru jest wówczas szczególnie duże.

Na potwierdzenie, dr Bembenek przytacza dane:

Spośród osób, które doświadczyły przemijającego ataku niedokrwienny przed udarem, u 17 proc. wystąpił on w dniu udaru, u 9 proc. w dniu poprzedzającym udar, u 43 proc. w przeciągu 7 dni przed udarem dokonanym.

Przypomnijmy, że objawy TIA mogą być różne w zależności od lokalizacji obszaru w mózgu, który ulega niedokrwieniu. Mogą wystąpić zaburzenia mowy o charakterze afazji, niedowład i zaburzenia czucia czy przemijające upośledzenie widzenia na jedno oko.

31 maja, kiedy przypada Światowy Dzień Bez Papierosa, publikowane są alarmujące statystyki:

  • co roku ponad 7 mln ludzi umiera z powodu czynnego i biernego palenia tytoniu. Do tej grupy zalicza się także te osoby, które paliły papierosy i nie przeżyły udaru.

Dlatego lekarze apelują: ogranicz czynniki ryzyka udaru poprzez zaprzestanie palenia tytoniu. Zachęcają też do regularnego wysiłku fizycznego i redukcji masy ciała.