Zielona energia

Jak w minutę rozpoznać udar?

Pakiety
shutterstock 204860614 80x80 - Jak w minutę rozpoznać udar?
Zacznij chodzić, by iść przez życie 7 lat dłużej!
22 lutego 2017
145778520cbdfd42209a9670e6360dba 696x491 80x80 - Jak w minutę rozpoznać udar?
Objawy w udarze mózgu
29 marca 2017
shutterstock 554626489 1000x480 - Jak w minutę rozpoznać udar?

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. Każdy człowiek może być świadkiem takiego zdarzenia, ale nie każdy wie, jak tę chorobę rozpoznać.

Szybka diagnoza oraz wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej może uratować komuś życie. Wystarczy niecała minuta, odrobina wiedzy oraz chęć pomocy.

Zaobserwowanie przynajmniej jednego z trzech zasadniczych objawów udaru mózgu pozwala na rozpoznanie tej choroby z prawdopodobieństwem 85-97% i jest wskazaniem do natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego.

Pacjenci ze świeżym udarem wymagają natychmiastowej hospitalizacji. Jedynie szybka diagnostyka oraz włączenie odpowiedniego leczenia mogą zahamować, a nawet odwrócić postępujący proces chorobowy. W celu szybkiego rozpoznania choroby w Stanach Zjednoczonych stworzono praktyczny test FAST. Pozwala on, w ciągu około minuty, z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić udar mózgu. Test jest prosty, łatwy do zapamiętania i może go wykonać każdy.

Obejmuje on następujące czynności:

F – FACE (twarz)

Poproś chorego, aby się uśmiechnął. Jednym z objawów udaru mózgu jest opadanie kącika ust, które nasila się podczas uśmiechu. Opadnięty kącik ust może sygnalizować, że doszło do ogniskowego uszkodzenia mózgu (ośrodkowego porażenia nerwu VII, tj. n. twarzowego). Asymetria twarzy widoczna jest szczególnie, gdy chory uśmiechnie się, „wyszczerzy” zęby lub zmarszczy czoło.

A – ARM (ręka)

Poproś chorego, aby wyciągnął do przodu oba ramiona, dłońmi do góry oraz zamknął oczy (test można wykonać u chorego leżącego, który w tym przypadku unosi kończyny dolne). W następstwie udaru dochodzi do osłabienia siły mięśniowej kończyny górnej lub dolnej, a w wielu przypadkach niedowład obejmuje jednocześnie obie kończyny. Niedowład może być prawostronny lub lewostronny. Objawy niedowładu występują przeciwnie do obszaru niedokrwienia mózgu, stąd niedokrwiennie prawostronne uzewnętrznia się w postaci niedowładu po lewej stronie ciała.

S – SPEECH (mowa)

Poproś chorego o powtórzenie prostego zdania (np. dzisiaj jest środa). Jednym z objawów udaru mózgu jest mowa niewyraźna, niezrozumiała. Zdarza się także, że chory nie rozumie słów do niego skierowanych. Afazję dzieli się zatem na ruchową (chory rozumie, co się do niego mówi, ale ma problemy z wypowiadaniem własnych słów) i czuciową (chory potrafi wypowiadać słowa, ale nie rozumie mowy innych osób).

T – TIME (czas)

W przypadku zaobserwowania u chorego chociaż JEDNEJ z wyżej wymienionych zmian, należy jak najszybciej przetransportować go do szpitala. W okolicznościach takich każda minuta jest bezcenna. Zwłoka powoduje obumieranie coraz większej ilości komórek nerwowych.

Zapamiętanie tych czterech krótkich punktów nie wymaga dużego wysiłku, zwłaszcza jeśli stanowiącą bezcenną wskazówkę, w jaki sposób uratować komuś życie.

źródło: www.udarmozgu.com.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------