Pakiety

Oddział Rehabilitacji NeurologicznejRehabilitacja jest nieodzownym elementem procesu terapeutycznego u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Warunkiem uzyskania jak najlepszych efektów rehabilitacji neurologicznej jest jej jak najwcześniejsze podjęcie, bezpośrednio po ostrych incydentach neurologicznych.

Program rehabilitacji ustalany jest przez zespół specjalistów indywidualnie dla każdego pacjenta.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej działa w strukturach Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. i od ponad 45 lat prowadzi kompleksową rehabilitację ruchową i psychologiczną, głownie chorych po urazach i udarach mózgu. Prowadzi rehabilitację usprawniającą chorych z niedowładami połowicznymi oraz chorych z innymi chorobami neurologicznymi wymagającymi usprawniania ruchowego. Pewną specyfikacją placówki jest prowadzenie rehabilitacji zaburzeń wyższych czynności nerwowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń mowy o cechach afazji.


Jedną z nich jest skierowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie sanatoryjne, skierowanie na rehabilitację po zakończonym leczeniu szpitalnym oraz skierowanie skierowanie na rehabilitację wystawione przez Poradnię Neurologiczną lub Rehabilitacyjną po zakwalifikowaniu na podstawie skierowania i oceny stanu zdrowia pacjenta. Inną możliwością jest wykupienie pakietów przez pacjentów komercyjnych, zawierających opiekę medyczną, kinezyterapię, fizykoterapię, opieka psychologiczna, neuropsychologiczna, logopedyczna oraz posiłek.Szpital przyjmuje pacjentów ze skierowaniem wydanym przez lekarza szpitala.

Szpital Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie posiada odpowiednią bazę lokalową, sprzętową oraz zatrudnia wykwalifikowany personel niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------